pytanie zadane 23 października 2021 w Różne przez użytkownika Gość
otagowane ponownie 21 lutego 2022 przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 23 października 2021 przez użytkownika
edycja 3 lutego 2022 przez użytkownika

Inicjały to ogólnie mówiąc pierwsze litery naszego imienia/imion i nazwiska/nazwisk. Inicjały to imię i nazwisko pisane skrótem np. inicjały Jana Kowalskiego to J.K. Pisząc inicjały zawsze po pierwszej literze imienia bądź nazwiska stawia się kropkę. Czasami parafka może składać się z inicjałów.

Słowo inicjał pochodzi z łaciny i oznacza początek. Jeśli mamy imię bądź nazwisko zaczynające się dwuznakiem np. Sz, Rz, Cz itp. wówczas piszemy tylko pierwszą literę takiego dwuznaku pochodzącego od imienia lub nazwiska np.

- Szymon Kowalski zapiszemy inicjałami S.K. 
- Szczepan Czarny zapiszemy inicjałami S.C. 

Wyjątek stanowi Ch, który zapisujemy w formie dwuznaku np. Christian Kowalski zapiszemy inicjałami Ch.K. 

Jeśli chodzi o dwuczłonowe nazwiska bądź imiona, które zapisuje się w całości z łącznikiem np. Kazimierz Przerwa-Tetmajer to inicjały zapisuje się bez łącznika, czyli K.P.T. 


Inicjały w formie skrótu imienia i nazwiska to najbardziej powszechna forma ich stosowania. Lecz trzeba wiedzieć, że inicjały stosuje się jeszcze w innej formie. Pierwsza wielka litera rozpoczynająca rozdział w książkach również zwana jest inicjałem. Jest ona często większa od pozostałych, bywa też przedstawiona w ramce i ozdobiona. 

inicjał w ksiażce

Takie inicjały mogą występować jako:

- figuralne, czyli wypełnione postaciami ludzkimi, a nawet całymi scenami rodzajowymi,

- ornamentalne, czyli zawierające wzory roślinne lub geometryczne. 

komentarz 3 lutego 2022 przez użytkownika Gość
Jak się spytać ludzi o inicjały to często się muszą chwilę zastanowić, że chodzi o pierwszą literkę imienia z nazwiskiem. Czy tego nie uczą w szkole? ;)
komentarz 7 października 2022 przez użytkownika Gość
powinni tego uczyć  w szkole bo nie każdy wie co o jest he he
...