pytanie zadane 9 stycznia 2022 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 9 stycznia 2022 przez użytkownika
edycja 10 stycznia 2022 przez użytkownika

Parafka to skrócony podpis. Zazwyczaj występuje on w postaci inicjałów liter (pierwszej z imienia i pierwszej z nazwiska) lub jest to podpis z pominięciem niektórych liter. Parafka bywa nazywana również parafa. 

Przykłady parafki:

przykładowa parafka 

Parafka może zawierać imię w pełnej lub skróconej formie oraz nazwisko w pełnej lub skróconej formie. Można też opuszczać w niej niektóre litery, a całość nie musi być czytelna. Parafkę może stanowić również pseudonim. Ważne jest jednak to, że podpis w formie parafki musi być autentyczny, własnoręczny i zazwyczaj taki sam, czyli powtarzalny na wielu dokumentach. 

Za pomocą parafki parafuje się jakiś dokument, czyli podpisuje się go skróconą wersją swojego imienia i nazwiska. Parafki możemy stosować podpisując:

- kopie dokumentów, 

- dokumenty robocze,

- dokumenty, które mają mniejsze znaczenie (są mniej ważne), 

- zatwierdzając jakiś dokument. 

Trzeba wiedzieć, że parafka to poświadczenie zapoznania się z jakimś dokumentem, dlatego też podpisanie się gdzieś parafką nie niesie ze sobą żadnych prawnych skutków. Samo pojęcie parafki nie jest również zdefiniowane jednolicie w polskim prawie. Parafką zazwyczaj posługują się zarządcy, ale również urzędnicy niższej rangi np. pełnomocników. Jest to stosowane chociażby w umowach międzynarodowych. Wówczas takie podpisanie oznacza zapoznanie się treścią jakiegoś pisma, zarządzenia, które oczekuje jeszcze na podpisy pracowników wyższego szczebla, stojących wyżej rangą. 

...