pytanie zadane 15 maja 2021 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 16 maja 2021 przez użytkownika
edycja 7 sierpnia 2023 przez użytkownika

Pojęcia cyfra i liczba używamy często zamiennie, ale czy jedno i drugie znaczy to samo? Cyfra i liczba to nie to samo. Cyfra oznacza coś innego i liczba też oznacza coś zupełnie innego. Wyjaśnienie obu znajdziecie poniżej.

Cyfra to pojedynczy graficzny zapis liczby. Za pomocą cyfr zapisuje się liczby.
Cyfr mamy dziesięć i są to: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

W tym układzie cyfr znajduje się cyfra 0 i jako ciekawostkę o niej dodam, że kiedyś zapisywano ją jako punkt lub jako czworokątną kropkę. 

Liczba to wynik liczenia, wyrażanego najczęściej za pomocą cyfr.
Liczba oznacza również jakiś stan liczebny np. ilość uczniów w klasie, czyli coś co jest policzalne i można to kolejno liczyć. Liczb jest nieskończenie wiele i można je zapisać za pomocą cyfr lub słownie. Będą to więc: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13...89,90,91,92.....100,101,102...11563,11564... itd.

Pokażę przykład na liczbie 18. Nie należy mówić, że jest to cyfra 18, a liczba 18. Liczba 18 składa się bowiem z cyfr 1 i 8. Tak samo będzie z każdą inną liczbą np. liczba:

- 26 składa się z cyfr 2 i 6

- 631 składa się z cyfr 6, 3 i 1

- 2021 składa się z cyfr 2, 0, 2 i 1 itd.

Zatem cyfry są wyłącznie graficznym zapisem liczb. Liczbą będzie zarówno 2,4,5,9 jak i 10,25,32,678 itp. Dlaczego? Ponieważ odpowiednikiem liczby 5 jest cyfra 5, liby 8 jest cyfra 8, a liczby 64 są cyfry 6 i 4. Jako przykład można podać kartę płatniczą, której numer PIN jest liczbą składającą się z 4 cyfr. 


Pierwsze cyfry pojawiły się już w trzecim tysiącleciu p.n.e. w Egipcie. Dopiero później rozpowszechniły się pochodzące z Indii cyfry arabskie, których używamy do dnia dzisiejszego. Popularnie nazywamy je układem dziesiętnym. Dlaczego to cyfry arabskie, a nie indyjskie? Dlatego, że rozpowszechniły się one dzięki Arabom, którzy sprowadzili je z Indii wraz z tablicą rachunkową zwaną abakus. 

Wczesne średniowiecze to natomiast zapisywanie wszystkie wyłącznie za pomocą cyfr rzymskich. Dla przypomnienia są to np. I, II, III, IV... X...C itd. 

komentarz 12 sierpnia 2021 przez użytkownika Gość
Ja czasami się mylę i zamiast cyfra mówię liczba, mimo i to jest jedna z cyfrt iwypadaloby być bardziej precyzyjnym i nazwać to po imieniu czyli cyfrą.
...