pytanie zadane 15 maja 2021 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 16 maja 2021 przez użytkownika

Pojęcia cyfra i liczba używamy często zamiennie, ale czy jedno i drugie znaczy to samo? Cyfra i liczba to nie to samo. Cyfra oznacza coś innego i liczba też oznacza coś innego. Wyjaśnienie obu znajdziecie poniżej.

Cyfra to graficzny zapis liczby, czyli cyfry służą do zapisu liczb.
Cyfr mamy dziesięć i są to: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Liczba natomiast to wynik liczenia, wyrażanego najczęściej za pomocą cyfr. Liczba oznacza również jakiś stan liczebny, czyli coś co jest policzalne i można to kolejno liczyć. Przykładem może być 18. Nie należy mówić, że jest to cyfra 18, a liczba 18. Liczba 18 składa się bowiem z cyfr 1 i 8. Tak samo będzie z każdą inną liczbą np.:

- 26 składa się z cyfr 2 i 6

- 631 składa się z cyfr 6, 3 i 1

- 2021 składa się z cyfr 2, 0, 2 i 1 itd.


Pierwsze cyfry pojawiły się już w trzecim tysiącleciu p.n.e. w Egipcie. Dopiero później rozpowszechniły się pochodzące z Indii cyfry arabskie, których używamy do dnia dzisiejszego. Popularnie nazywamy je układem dziesiętnym. Dlaczego to cyfry arabskie, a nie indyjskie? Dlatego, że rozpowszechniły się one dzięki Arabom, którzy sprowadzili je z Indii wraz z tablicą rachunkową zwaną abakus

Wczesne średniowiecze to natomiast zapisywanie wszystkie wyłącznie za pomocą cyfr rzymskich. Dla przypomnienia są to np. I, II, III, IV... X...C itd. 

...