pytanie zadane 4 maja 2017 w Różne przez użytkownika Gość
edycja 4 maja 2017 przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 maja 2017 przez użytkownika
edycja 4 lutego 2024 przez użytkownika

Słowa Curriculum vitae i życiorys często są używane zamiennie. Jednak czy oznaczają one to samo? Czy jedno i drugie słowo dotyczy tego samego dokumentu? 

Curriculum vitae jest zamiennikiem życiorysu, jego nowszą i krótszą formą (na tej samej zasadzie zamienia się podania na listy motywacyjne). Nazwa curriculum vitae jest tak powszechna, że obecnie używa się jej skróconej nazwy CV (si-ci, ce-fau). Nazwa CV pochodzi z łaciny i oznacza dosłownie 'bieg życia', czyli wykaz zdarzeń z naszego życia, ale dotyczą one spraw zawodowych. Wykaz ten jest ujęty w punktach. CV (Curriculum vitae) przedstawia tylko przebieg Twojej kariery zawodowej, a życiorys składa się również z informacji dotyczących Twojego życia prywatnego.  Jak napisać cv? 

wzór CV z klauzulą jak napisać cv

Życiorys jest natomiast bardziej osobisty i piszemy go pełnymi zdaniami. Zawieramy w nim więcej szczegółów z naszego życia, ale muszą to być szczegóły istotne/fakty. Ma on charakter pisma urzędowego z nieco bardziej rozbudowaną formą. Życiorys jest pisany ciągłym tekstem, podczas gdy CV powinno być napisane w punktach, z wyraźnym podziałem na sekcje, z nagłówkami i podpunktami. Życiorys najczęściej składa się osobiście lub wysyła pocztą, musi być podpisany odręcznie, natomiast CV zazwyczaj się nie podpisuje. 


Słowem 'résumé' określa się CV, które pisze się w takich krajach jak USA, Kanada, Rosja i Filipiny. Zaś terminu CV używa się w Ameryce Północnej, ale tylko w odniesieniu do środowiska naukowego lub akademickiego. Czasem CV jest zastępowane przez słowo biodata

Resume jest zwykle krótsze i zawiera jedną do dwóch stron, podczas gdy CV może być znacznie dłuższe i nie ma określonej maksymalnej długości. Skupia się on na doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach związanych z konkretnym stanowiskiem, na które aplikujesz. CV jest bardziej szczegółowe i zawiera pełne informacje o Twoim tle akademickim, w tym o doświadczeniu w nauczaniu, stopniach naukowych, badaniach, nagrodach, publikacjach, prezentacjach i innych osiągnięciach. Resume jest najczęściej używane do aplikowania na stanowiska w sektorze prywatnym, podczas gdy CV jest częściej używane do aplikowania na stanowiska akademickie, granty, stypendia oraz stanowiska badawcze i dydaktyczne. 

komentarz 13 marca 2021 przez użytkownika Gość
Kiedyś pamiętam się pisało życiorysy. Bez sensu jakieś wypracowania i lanie wody co wcześniej robiłem gdzie pracowałem.

Teraz tylko CV, prosto i przyjemnie tylko to co potrzeba.
komentarz 12 grudnia 2021 przez użytkownika Gość
cv to takie streszczenie życiorysu w punkach i czytelniej, niż jak kiedyś pisało się jakieś elaboraty w życiorysach. Bez sensu komu się to chciało czytać?
...