pytanie zadane 4 maja 2017 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 4 maja 2017 przez użytkownika

Żadna. Określenie kuzyn i/lub brat cioteczny oznacza to samo i zależy od regionu, terenu, zwyczaju i więzi rodzinnych. 

Zazwyczaj jest jednak taki, że brat cioteczny jest nam bliższy, czy też pochodzi z bliższej dla nas rodziny. Brat cioteczny to syn naszego wujka lub naszej cioci, którzy są rodzeństwem naszych rodziców. I to samo dotyczy siostry ciotecznej, która jest córką naszego wujka lub naszej cioci, którzy są rodzeństwem naszych rodziców. 

Kuzyn to dalszy krewny. Jest to ogólne określenie członków naszej dalszej czy bliższej rodziny. Jest to linia boczna pokrewieństwa z naszą rodziną. 

Określenia te w takim samym znaczeniu odnoszą się również do siostry ciotecznej czy też kuzynki


Liczba i rodzaj używanych przez nas nazw zależy od stopnia pokrewieństwa i oddaje charakter stosunków społecznych panujących między nami. Zauważmy, że nie mówimy już stryj, na wujka. Kiedyś stryj używało się w odniesieniu do brata ojca, zaś wujek do brata matki. Teraz się to już zatarło. Tak samo jak kiedyś teściami nazywano wyłącznie rodziców żony, zaś rodzice męża byli określani jako świekra i świekr.

...