pytanie zadane 4 maja 2017 w Różne przez użytkownika Gość
otagowane ponownie 4 marca 2020 przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 maja 2017 przez użytkownika
edycja 4 lutego 2024 przez użytkownika

Żadna. Określenie kuzyn i/lub brat cioteczny oznacza to samo i zależy od regionu, terenu, zwyczaju i więzi rodzinnych. 

Zazwyczaj jest jednak taki, że brat cioteczny jest nam bliższy, czy też pochodzi z bliższej dla nas rodziny. Brat cioteczny to syn naszego wujka lub naszej cioci, którzy są rodzeństwem naszych rodziców. I to samo dotyczy siostry ciotecznej, która jest córką naszego wujka lub naszej cioci, którzy są rodzeństwem naszych rodziców. Termin “brat cioteczny” jest bardziej naturalny i rodzimy dla języka polskiego1. Warto jednak zauważyć, że w niektórych regionach, termin “kuzyn” jest często używany zamiennie z "bratem ciotecznym".

Kuzyn to dalszy krewny. Jest to ogólne określenie członków naszej dalszej czy bliższej rodziny. Jest to linia boczna pokrewieństwa z naszą rodziną. Kuzyn to syn brata lub siostry jednego z twoich rodziców. Warto zauważyć, że słowo “kuzyn” jest zapożyczeniem z języka francuskiego (cousin), w którym oznacza 'brata ciotecznego lub stryjecznego’. W polszczyźnie, terminy “kuzyn” i “brat cioteczny” są używane zamiennie i ich użycie często zależy od regionu, terenu, zwyczaju i więzi rodzinnych.

Określenia te w takim samym znaczeniu odnoszą się również do siostry ciotecznej czy też kuzynki


Liczba i rodzaj używanych przez nas nazw zależy od stopnia pokrewieństwa i oddaje charakter stosunków społecznych panujących między nami. Zauważmy, że nie mówimy już stryj, na wujka. Kiedyś stryj używało się w odniesieniu do brata ojca, zaś wujek do brata matki. Teraz się to już zatarło. Tak samo jak kiedyś teściami nazywano wyłącznie rodziców żony, zaś rodzice męża byli określani jako świekra i świekr.

...