pytanie zadane 21 września 2016 w Różne przez użytkownika Gość
otagowane ponownie 6 grudnia 2019 przez użytkownika
Czasami na pismach w urzędzie spotyka się adnotacje wewnętrzne, typu pm co one oznaczają i czy jest ich więcej?

1 odpowiedź

odpowiedź 21 września 2016 przez użytkownika
edycja 17 listopada 2023 przez użytkownika

Takie skróty/adnotacje służą do wewnętrznej komunikacji między urzędnikami. A konkretniej między przełożonym a urzędnikiem, żeby przekazać jakieś informacje lub instrukcje dotyczące konkretnego pisma w wersji papierowej lub w systemie elektronicznym. Mają one za zadanie przyśpieszenie przetwarzania dokumentów i poprawienie komunikacji na linii urzędnik - urzędnik, czasami również między urząd - urząd.

Najczęściej spotykane adnotacje to:

PM (Proszę o rozmowę) - prośba o zapoznanie się z pismem i rozmowę z przełożonym na temat danej sprawy

PO (Proszę o odpowiedź) - prośba o odpowiedź na dane pismo/wniosek

PR (Proszę o realizację) - otrzymujący pismo z tą adnotacją proszony jest o załatwienie sprawy

PU (Proszę o uwagi) - prośba o przygotowanie uwag do danego pisma

WZ (Wyrażam zgodę) - aprobata przełożonego co do sposobu załatwienia sprawy

DD (Do dekretacji) - prośba o dekretację wpływu

DA (Do akceptacji) - prośba urzędnika o zaakceptowanie danego pisma przez przełożonego

DP (Do podpisu) - pismo przygotowane do podpisu przez osobę decyzyjną

DW (Do wiadomości) - przekazanie pisma osobie, aby zapoznała się z jej treścią

DO (Do Opinii) - prośba o opinię w sprawie pisma

DS (Do sprawy) - prośba o przekazanie danego pisma do akt sprawy

a/a lub bardziej poprawnie aa (Ad acta) - dołączenie pisma do akt sprawy

Te ostatnie często można zobaczyć na pismach otrzymanych z urzędów rządowych lub samorządowych, więc warto żeby każdy z nas zapamiętał jakie mają znaczenie dwie literki a/a.

komentarz 9 maja 2020 przez użytkownika Gość
Ta ostatnia adnotacje możemy czasami spotkać na jakiś pismach urzędowych które dostajemy poczta.
komentarz 6 kwietnia 2022 przez użytkownika Gość
a/a - poprawny zapis to aa
komentarz 6 kwietnia 2022 przez użytkownika

a/a - poprawny zapis to aa

Słuszna uwaga, ale do tej pory w pismach urzędowych, można się spotkać ze skrótem oddzielonym ukośnikiem.

...