1 odpowiedź

odpowiedź 18 marca 2022 przez użytkownika
edycja 17 maja 2022 przez użytkownika

Alfabet czeski jest bardzo podobny do polskiego, ale większość liter (których jest tam 42) posiada różne dziwne końcówki, takie jak nasze ó, ą czy ń. Posiadając standardową klawiaturę, nie da się w swobodny sposób napisać czeskich liter.

Dlatego warto w tym celu użyć specjalnych skrótów klawiaturowych (unicode), dzięki którym można napisać czeskie litery na polskiej klawiaturze.

Należy w tym celu użyć prawego Alt + wybrać specjalny kod z bocznej klawiatury numerycznej. Warto wcześniej sprawdzić czy klawiatura numeryczna jest włączona - robi się to klawiszem Num Lock.

Poniżej lista liter czeskich wraz ze skrótami:

Skrót klawiszowy Litera czeska
Alt + 181 Á
Alt + 160 á
Alt + 172 Č
Alt + 159 č
Alt + 210 Ď
Alt + 212 ď
Alt + 144 É
Alt + 130 é
Alt + 183 Ě
Alt + 216 ě
Alt + 214 Í
Alt + 161 í
Alt + 213 Ň
Alt + 229 ň
Alt + 224 Ó
Alt + 162 ó
Alt + 252 Ř
Alt + 253 ř
Alt + 230 Š
Alt + 231 š
Alt + 155 Ť
Alt + 156 ť
Alt + 233 Ú
Alt + 163 ú
Alt + 222 Ů
Alt + 133 ů
Alt + 237 Ý
Alt + 236 ý
Alt + 166 Ž
Alt + 167 ž


Jeśli nie chcesz używać skrótu klawiaturowego, możesz po prostu literę czeską z powyższej tabeli skopiować do tekstu (kopiuj -> wklej).

...