1 odpowiedź

odpowiedź 18 marca 2022 przez użytkownika

Alfabet czeski jest bardzo podobny do polskiego, ale większość liter (których jest tam 42) posiada różne dziwne końcówki, takie jak nasze ó, ą czy ń. Posiadając standardową klawiaturę, nie da się w swobodny sposób napisać czeskich liter.

Dlatego warto w tym celu użyć specjalnych skrótów klawiaturowych (unicode), dzięki którym można napisać czeskie litery na polskiej klawiaturze.

Należy w tym celu użyć prawego Alt + wybrać specjalny kod z bocznej klawiatury numerycznej. Warto wcześniej sprawdzić czy klawiatura numeryczna jest włączona - robi się to klawiszem Num Lock.

Poniżej lista liter czeskich wraz ze skrótami:

Skrót klawiszowy Litera czeska
Alt + 181 Á
Alt + 160 á
Alt + 172 Č
Alt + 159 č
Alt + 210 Ď
Alt + 212 ď
Alt + 144 É
Alt + 130 é
Alt + 183 Ě
Alt + 216 ě
Alt + 214 Í
Alt + 161 í
Alt + 213 Ň
Alt + 229 ň
Alt + 224 Ó
Alt + 162 ó
Alt + 252 Ř
Alt + 253 ř
Alt + 230 Š
Alt + 231 š
Alt + 155 Ť
Alt + 156 ť
Alt + 233 Ú
Alt + 163 ú
Alt + 222 Ů
Alt + 133 ů
Alt + 237 Ý
Alt + 236 ý
Alt + 166 Ž
Alt + 167 ž


Jeśli nie chcesz używać skrótu klawiaturowego, możesz po prostu literę czeską z powyższej tabeli skopiować do tekstu (kopiuj -> wklej).

...