pytanie zadane 17 stycznia 2022 w Nauka i technika przez użytkownika Gość
zmienione kategorie 18 stycznia 2022 przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 18 stycznia 2022 przez użytkownika
edycja 4 lutego 2024 przez użytkownika

Liczmy zaczynając od jeden, dwa, trzy ...., a nie od raz!

Licząc jakieś przedmioty np. klocki, patyczki czy też zaczynając liczenie podczas zabawy w "Chowanego" zaczynamy od 1 i liczmy mówiąc: jeden... itd. Podlega to zasadzie kolejności, czyli temu, że kolejne liczebniki następują po sobie w niezmiennej kolejności: 1, 2, 3.... jeden, dwa, trzy....  lub w kolejności zmiennej: 1, 3, 6... jeden, trzy, sześć...

Dlaczego licząc nie mówimy raz tylko jeden? Odpowiedź jest bardzo prosta. Raz nie jest cyfrą, ani liczbą. Może on zastępować jeden, ale nie jest cyfrą w sensie matematycznym. Raz odnosi się do czegoś co np. zrobiło się tylko raz, do czegoś co zdarzyło się kiedyś, w pewnej chwili lub robiło się już sto razy itp. 

Żeby to jeszcze łatwiej zrozumieć, wystarczy zapamiętać, że nie ma cyfry raznaście. Za to jest jedenaście. Nikt nie liczy: ..., dziesięć, raznaście,... tylko ..., dziesięć, jedenaście, ....

Oczywiście w Internecie znajdziemy różne wyjaśnienia na ten temat. Powyższe wyjaśnienie nie oznacza, że zarówno raz jak i jeden nie można używać zamiennie. Można jak najbardziej, gdyż są to synonimy. 


W matematyce, “raz” i “jeden” mają różne znaczenia. “Jeden” to liczba, natomiast “raz” jest używane w kontekście mnożenia. Na przykład, “dwa razy dwa” oznacza mnożenie dwóch przez dwa. Jednakże, “raz” używane samodzielnie może również oznaczać “jeden”. W kontekście logiki matematycznej, zdanie prawdziwe ma wartość logiczną 11. W takim przypadku, “jeden” może być interpretowane jako prawda. Podsumowując, “raz” i “jeden” mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu matematycznego.

W logice, “raz” i “jeden” mają różne znaczenia. “Jeden” jest używane do reprezentowania prawdy w kontekście wartości logicznych. Każdemu zdaniu w sensie logicznym przysługuje wartość logiczna. Zazwyczaj wyróżniamy dwie takie wartości: prawdę, wyrażaną symbolicznie jako „1” i fałsz, który symbolicznie wyrażamy jako „0”12. “Raz”, z drugiej strony, nie ma specyficznego znaczenia w logice i nie jest używane w kontekście wartości logicznych. Może być używane w kontekście mnożenia, ale to nie ma bezpośredniego zastosowania w logice. Podsumowując, “jeden” w kontekście logicznym oznacza prawdę, podczas gdy “raz” nie ma specyficznego znaczenia w logice.

...