pytanie zadane 17 stycznia 2022 w Nauka i technika przez użytkownika Gość
zmienione kategorie 18 stycznia 2022 przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 18 stycznia 2022 przez użytkownika

Liczmy zaczynając od jeden, dwa, trzy ...., a nie od raz!

Licząc jakieś przedmioty np. klocki, patyczki czy też zaczynając liczenie podczas zabawy w "Chowanego" zaczynamy od 1 i liczmy mówiąc: jeden... itd. Podlega to zasadzie kolejności, czyli temu, że kolejne liczebniki następują po sobie w niezmiennej kolejności: 1, 2, 3.... jeden, dwa, trzy....  lub w kolejności zmiennej: 1, 3, 6... jeden, trzy, sześć...

Dlaczego licząc nie mówimy raz tylko jeden? Odpowiedź jest bardzo prosta. Raz nie jest cyfrą, ani liczbą. Może on zastępować jeden, ale nie jest cyfrą w sensie matematycznym. Raz odnosi się do czegoś co np. zrobiło się tylko raz, do czegoś co zdarzyło się kiedyś, w pewnej chwili lub robiło się już sto razy itp. 

Żeby to jeszcze łatwiej zrozumieć, wystarczy zapamiętać, że nie ma cyfry raznaście. Za to jest jedenaście. Nikt nie liczy: ..., dziesięć, raznaście,... tylko ..., dziesięć, jedenaście, ....

...