pytanie zadane 12 grudnia 2020 w Multimedia/RTV przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 grudnia 2020 przez użytkownika
edycja 13 kwietnia 2022 przez użytkownika

Kalkulator biurowy jest prostym elektronicznym urządzeniem liczącym, który jest nieodłącznym elementem wyposażenia biura czy domu każdego z nas. Mimo iż może się wydawać prostym urządzeniem, wielu z nas wie do czego służą jedynie podstawowe przyciski do działań matematycznych. Natomiast klawisze z oznaczeniami M+, M-, MRC, GT, CE czy MU pozostają często zagadką.

kalkulator biurowy

Do czego służą poszczególne klawisze kalkulatora?


Klawisz włączania kalkulatora/kasowania ekranu [ON/AC]

klawisz on/ac

Klawiszem włączasz kalkulator oraz kasujesz wszystko co znajduje się na ekranie, gdy urządzenie jest już włączone.


Przyciski numeryczne

cyfry na kalkulatorze

Przyciski numeryczne służą oczywiście do wprowadzania cyfr i liczba na kalkulatorze. Jeśli liczba nie jest liczbą całkowitą, wprowadzenie jej umożliwia klawisz z kropką. Natomiast klawisz z dwoma zerami, wypisuje od razu dwa zera po jednym kliknięciu, co jest przydatne przy dużych okrągłych liczbach.


Przyciski z oznaczeniami matematycznymi

przyciski matematyczne

Podstawowe symbole działań matematycznych, takie jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie czy mnożenie. Do tego znak równa się, do obliczenia wyniku danego działania matematycznego.


Przycisk procenta [%]

przycisk procenta

Za pomocą przycisku [%] możesz dodawać lub odejmować procenty do liczb oraz wyliczać procenty z danej liczby. Przydatne jest to np. przy doliczeniu podatku VAT (23%) do cen produktów w handlu.

Przykłady:

120 [+] 10 [%] wyliczy nam na kalkulatorze wartość 132 (w niektórych kalkulatorach trzeba jeszcze kliknąć znak równa się [=]), co oznacza gdy do liczby 120 dodamy 10%.

120 [-] 10 [%] wyliczy nam liczbę 108, gdy od liczby 120 chcemy odjąć 10%.

120 [x] 10 [%] da nam wynik 12, co oznacza wyliczenie 10% liczby 120


Przycisk [CE]

przycisk CE

Przycisk ten służy do kasowania ostatnio wpisanej liczby. Jest to przydatna funkcja, gdy pomylimy się przy wpisywaniu konkretnej liczby, jakiegoś długiego działania.

284 [+] 613 [+] 122 a miało być 112, więc klikamy [CE] żeby skasować błędną liczbę i wpisać prawidłową 112 [+] 235... 


Przycisk cofania [►]

przycisk cofania

Jest to również popularny przycisk na kalkulatorach. Działa on jak klawisz Backspace w komputerze, czyli klikając go usuwamy ostatnią cyfrę na wyświetlaczu kalkulatora. Przydatne gdy się pomylimy we wpisywaniu dłuższej liczby i nie chcemy kasować rozpoczętego obliczenia.


Przyciski [M+], [M-] i [MRC]

klawisz m+klawisz m-klawisz mrc

Powyższe klawisze mają funkcję zapisywania i usuwania liczb do pamięci wewnętrznej kalkulatora. Dzięki nim możemy łatwiej obliczać bardziej złożone wyrażenia.

[M+] - dodaje do pamięci liczbę z wyświetlacza (gdy jakaś liczba znajduje się w pamięci kalkulatora, w rogu wyświetlacza wyświetla się mała literka M)
[M-] - odejmuje liczbę z wyświetlacza, od tej liczby która została w niej już zapisana wcześniej przyciskiem [M+]
[MRC] - pierwsze naciśnięcie wyświetla liczbę zapisaną w pamięci, natomiast ponowne jego przyciśnięcie powoduje wykasowanie pamięci. Jest to jakby połączenie dwóch klawiszy, gdyż w niektórych kalkulatorach występują dwa odrębne przyciski MR i MC, które odpowiadają za to samo co MRC.

Przykłady:

Jeśli chcemy obliczyć poniższe wyrażenie ułamkowe, dzięki klawiszom M możemy wyliczyć wszystko za jednym razem.

ułamek

Aby obliczyć wyrażenie klikamy kolejno: 10 [-] 2 [=] [M+] 25 [÷] [MRC] [=] otrzymamy wynik 3,125. Wszystko zostało wyliczone za jednym razem bez zerowania, mimo iż przeprowadzone były dwa działania odejmowania i dzielenia, jedno za drugim.

Innym ciekawym przykładem, jest działanie w którym musimy odjąć wynik sumy drugiego dodawania, od sumy pierwszego dodawania

16+9=27
12+6=18

I teraz żeby 27 odjąć od 18 musielibyśmy po tych dwóch działaniach dodawania, wykonać jeszcze trzecie oddzielne działanie odejmowania.

27-18=9

A przecież możemy zrobić to szybciej: 18 [+] 9 [=] 27 [M+] 12 [+] 6 [=] [M-] [MRC] wyświetli się wynik 9.


Przycisk grand total [GT]

klawisz gt

Przycisk [GT] jest tak zwanym sumatorem wyników obliczeń w kalkulatorze. Gdy dokonamy jakiegoś działania np. dodawania jego wynik zapisuje się w pamięci podręcznej (co jest najczęściej sygnalizowane w rogu wyświetlacza symbolem GT). Gdy wykonamy powiedzmy 3 obliczenia dodawania i odejmowania i chcielibyśmy na koniec wszystkie wyniki ze sobą zsumować klikamy właśnie przycisk GT.

Przykład:

Wykonujemy na kalkulatorze poniższe działania

48 [+] 81 [=] 129
89 [+] 12 [=] 101
39 [-] 18 [=] 21

Gdy teraz klikniemy przycisk [GT] wyskoczy nam suma trzech powyższych wyników, czyli 251.


Przycisk [MU]

klawisz MU

Przycisk [MU] służy szybkiemu liczeniu według określonych schematów (przydanych w handlu):

1. a [+] b [MU]  - 100·(a/b+1)
2. a [-] b [MU]  - 100·(a/b-1)
3. a [x] b [MU]  - a·(1+b/100)
4. a [÷] b [MU]  - a/(1-b/100)

Przykłady:

Sprzedaje w sklepie. W hurtowni kupiłem produkt i chce się dowiedzieć jaka powinna być cena sprzedaży produktu, jeśli jego koszt wynosi 120 zł, a zysk ze sprzedaży 20%?
120 [÷] 20 [MU] cena sprzedaży wynosi 150 zł, natomiast zysk otrzymamy odejmując od tej liczby cenę zakupu produktu. Użyty został tutaj 4 punkt schematu z ramki powyżej.

Korzystając ze schematu 3, można uzyskać informację o ile więcej będę musiał zapłacić za rower, który obecnie kosztuje 1200 zł, gdy sprzedawca podniesie jego cenę o 30%.

1200 [x] 30 [MU] wyjdzie 1560 zł, czyli tyle będę musiał zapłacić za rower jeśli sprzedawca podwyższy jego cenę.

komentarz 21 kwietnia 2022 przez użytkownika Gość

Czasami w kalkulatorach są takie klawisze/suwaki. Suwak z nazwą Cut służy do uściślania jakie ma pokazywać miejsc po przecinku na wyświetlaczu.

komentarz 15 października 2022 przez użytkownika Gość
NO wreszcie wyjaśnione konkretny klawisz po klawiszu za co jest odpowiedzialny i jak go użyć w praktyce.
komentarz 12 marca 2024 przez użytkownika Gość
Się zdziwicie, bo klawisz MU w zasadzie na każdym kalkulatorze potrafi działać inaczej. Na moim Casio MJ-120D Plus daje wynik 36000. Kompletnie inna składnia jest u mnie i niestety te standardy w Casio nie działają.
...