pytanie zadane 12 grudnia 2020 w Multimedia/RTV przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 grudnia 2020 przez użytkownika

Kalkulator biurowy jest prostym elektronicznym urządzeniem liczącym, który jest nieodłącznym elementem wyposażenia biura czy domu każdego z nas. Mimo iż może się wydawać prostym urządzeniem, wielu z nas wie do czego służą jedynie podstawowe przyciski do działań matematycznych. Natomiast klawisze z oznaczeniami M+, M-, MRC, GT, CE czy MU pozostają często zagadką.

kalkulator biurowy

Do czego służą poszczególne klawisze kalkulatora?


Klawisz włączania kalkulatora/kasowania ekranu [ON/AC]

klawisz on/ac

Klawiszem włączasz kalkulator oraz kasujesz wszystko co znajduje się na ekranie, gdy urządzenie jest już włączone.


Przyciski numeryczne

cyfry na kalkulatorze

Przyciski numeryczne służą oczywiście do wprowadzania cyfr i liczba na kalkulatorze. Jeśli liczba nie jest liczbą całkowitą, wprowadzenie jej umożliwia klawisz z kropką. Natomiast klawisz z dwoma zerami, wypisuje od razu dwa zera po jednym kliknięciu, co jest przydatne przy dużych okrągłych liczbach.


Przyciski z oznaczeniami matematycznymi

przyciski matematyczne

Podstawowe symbole działań matematycznych, takie jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie czy mnożenie. Do tego znak równa się, do obliczenia wyniku danego działania matematycznego.


Przycisk procenta [%]

przycisk procenta

Za pomocą przycisku [%] możesz dodawać lub odejmować procenty do liczb oraz wyliczać procenty z danej liczby. Przydatne jest to np. przy doliczeniu podatku VAT (23%) do cen produktów w handlu.

Przykłady:

120 [+] 10 [%] wyliczy nam na kalkulatorze wartość 132 (w niektórych kalkulatorach trzeba jeszcze kliknąć znak równa się [=]), co oznacza gdy do liczby 120 dodamy 10%.

120 [-] 10 [%] wyliczy nam liczbę 108, gdy od liczby 120 chcemy odjąć 10%.

120 [x] 10 [%] da nam wynik 12, co oznacza wyliczenie 10% liczby 120


Przycisk [CE]

przycisk CE

Przycisk ten służy do kasowania ostatnio wpisanej liczby. Jest to przydatna funkcja, gdy pomylimy się przy wpisywaniu konkretnej liczby, jakiegoś długiego działania.

284 [+] 613 [+] 122 a miało być 112, więc klikamy [CE] żeby skasować błędną liczbę i wpisać prawidłową 112 [+] 235... 


Przycisk cofania [►]

przycisk cofania

Jest to również popularny przycisk na kalkulatorach. Działa on jak klawisz Backspace w komputerze, czyli klikając go usuwamy ostatnią cyfrę na wyświetlaczu kalkulatora. Przydatne gdy się pomylimy we wpisywaniu dłuższej liczby i nie chcemy kasować rozpoczętego obliczenia.


Przyciski [M+], [M-] i [MRC]

klawisz m+klawisz m-klawisz mrc

Powyższe klawisze mają funkcję zapisywania i usuwania liczb do pamięci wewnętrznej kalkulatora. Dzięki nim możemy łatwiej obliczać bardziej złożone wyrażenia.

[M+] - dodaje do pamięci liczbę z wyświetlacza (gdy jakaś liczba znajduje się w pamięci kalkulatora, w rogu wyświetlacza wyświetla się mała literka M)
[M-] - odejmuje liczbę z wyświetlacza, od tej liczby która została w niej już zapisana wcześniej przyciskiem [M+]
[MRC] - pierwsze naciśnięcie wyświetla liczbę zapisaną w pamięci, natomiast ponowne jego przyciśnięcie powoduje wykasowanie pamięci. Jest to jakby połączenie dwóch klawiszy, gdyż w niektórych kalkulatorach występują dwa odrębne przyciski MR i MC, które odpowiadają za to samo co MRC.

Przykłady:

Jeśli chcemy obliczyć poniższe wyrażenie ułamkowe, dzięki klawiszom M możemy wyliczyć wszystko za jednym razem.

ułamek

Aby obliczyć wyrażenie klikamy kolejno: 10 [-] 2 [=] [M+] 25 [÷] [MRC] [=] otrzymamy wynik 3,125. Wszystko zostało wyliczone za jednym razem bez zerowania, mimo iż przeprowadzone były dwa działania odejmowania i dzielenia, jedno za drugim.

Innym ciekawym przykładem, jest działanie w którym musimy odjąć wynik sumy drugiego dodawania, od sumy pierwszego dodawania

16+9=27
12+6=18

I teraz żeby 27 odjąć od 18 musielibyśmy po tych dwóch działaniach dodawania, wykonać jeszcze trzecie oddzielne działanie odejmowania.

27-18=9

A przecież możemy zrobić to szybciej: 18 [+] 9 [=] 27 [M+] 12 [+] 6 [=] [M-] [MRC] wyświetli się wynik 9.


Przycisk grand total [GT]

klawisz gt

Przycisk [GT] jest tak zwanym sumatorem wyników obliczeń w kalkulatorze. Gdy dokonamy jakiegoś działania np. dodawania jego wynik zapisuje się w pamięci podręcznej (co jest najczęściej sygnalizowane w rogu wyświetlacza symbolem GT). Gdy wykonamy powiedzmy 3 obliczenia dodawania i odejmowania i chcielibyśmy na koniec wszystkie wyniki ze sobą zsumować klikamy właśnie przycisk GT.

Przykład:

Wykonujemy na kalkulatorze poniższe działania

48 [+] 81 [=] 129
89 [+] 12 [=] 101
39 [-] 18 [=] 21

Gdy teraz klikniemy przycisk [GT] wyskoczy nam suma trzech powyższych wyników, czyli 251.


Przycisk [MU]

klawisz MU

Przycisk [MU] służy szybkiemu liczeniu według określonych schematów (przydanych w handlu):

1. a [+] b [MU]  - 100·(a/b+1)
2. a [-] b [MU]  - 100·(a/b-1)
3. a [x] b [MU]  - a·(1+b/100)
4. a [÷] b [MU]  - a/(1-b/100)

Przykłady:

Sprzedaje w sklepie. W hurtowni kupiłem produkt i chce się dowiedzieć jaka powinna być cena sprzedaży produktu, jeśli jego koszt wynosi 120 zł, a zysk ze sprzedaży 20%?
120 [÷] 20 [MU] cena sprzedaży wynosi 150 zł, natomiast zysk otrzymamy odejmując od tej liczby cenę zakupu produktu. Użyty został tutaj 4 punkt schematu z ramki powyżej.

Korzystając ze schematu 3, można uzyskać informację o ile więcej będę musiał zapłacić za rower, który obecnie kosztuje 1200 zł, gdy sprzedawca podniesie jego cenę o 30%.

1200 [x] 30 [MU] wyjdzie 1560 zł, czyli tyle będę musiał zapłacić za rower jeśli sprzedawca podwyższy jego cenę.

komentarz 21 kwietnia 2022 przez użytkownika anonimowy

Czasami w kalkulatorach są takie klawisze/suwaki. Suwak z nazwą Cut służy do uściślania jakie ma pokazywać miejsc po przecinku na wyświetlaczu.

...