pytanie zadane 29 grudnia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 29 grudnia 2019 przez użytkownika
edycja 4 lutego 2024 przez użytkownika

Skrót W.P. pisany przed imieniem i nazwiskiem oznacza Wielmożny Pan/Wielmożna Pani/Wielmożni Państwo. Przykład: 

Wielmożny Panie Janie Kowalski,
    Zwracam się z uprzejmą prośbą o...

Zamiast zwrotu Wielmożny Pan można stosować zwrot Szanowny Pan/Szanowna Pani/Szanowni Państwo lub stosować skrót tych słów, czyli Sz.P. Przykład:

Szanowna Pani Janina Kowalska,
                Chciałabym serdecznie zaprosić Panią Janinę Kowalską na ...

Jeszcze innym zwrotem grzecznościowym z jakim możemy się spotkać jest skrót W. Sz. P., który oznacza Wielce Szanowny Pan/Wielce Szanowna Pani/Wielce Szanowni Państwo. Przykład: 

Wielce Szanowni Państwo Kowalscy,
                Z wielką przyjemnością mam zaszczyt powiadomić Państwa o...

Wszystkie te rodzaje skrótów to zwroty grzecznościowe, zwane też zwrotami honorowymi. Piszemy je zawsze przed imieniem i nazwiskiem odbiorcy listu, korespondencji czy innego ważnego bądź oficjalnego pisma. Zwroty grzecznościowe W.P, Sz.P lub W.Sz.P. widujemy na kopertach lub ważnym piśmie skierowanym do danej osoby lub osób. Wyrażamy przez to nasz szacunek do danej osoby lub grupy osób. 

Jeżeli dany zwrot grzecznościowy zamieszczamy na kopercie to będzie on wyglądał następująco:

Wielmożny Pan lub W. P. 
Jan Kowalski
ul. Warszawska 00
00-000 Warszawa


Skrót “WP” jest używany w różnych kontekstach na całym świecie, nie tylko w Polsce. Na przykład:

- W kontekście sportu, skróty są często używane do reprezentowania różnych krajów.

- W kontekście domen internetowych, skróty są używane do reprezentowania różnych krajów lub terytoriów.

- W kontekście Wikipedii, “WP” jest skrótem używanym do tworzenia linków.

Jednakże, warto zauważyć, że znaczenie skrótu “WP” może się różnić w zależności od kontekstu i kraju. Dlatego zawsze warto sprawdzić, co dany skrót oznacza w danym kontekście.

komentarz 13 września 2021 przez użytkownika Gość

Sz.p. to jeszcze widziałam szczególnie na kopertach z urzędów. Ale wielmożny pan to chyba używali u nas przed wojną wink

komentarz 8 lutego 2022 przez użytkownika Gość
To jakiś stary skrót dla szlachty hehe
...