pytanie zadane 29 grudnia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 29 grudnia 2019 przez użytkownika

Skrót W.P. pisany przed imieniem i nazwiskiem oznacza Wielmożny Pan/Wielmożna Pani/Wielmożni Państwo. Przykład: 

Wielmożny Panie Janie Kowalski,
                Zwracam się z uprzejmą prośbą o...

Zamiast zwrotu Wielmożny Pan można stosować zwrot Szanowny Pan/Szanowna Pani/Szanowni Państwo lub stosować skrót tych słów, czyli Sz.P. Przykład:

Szanowna Pani Janina Kowalska,
                Chciałabym serdecznie zaprosić Panią Janinę Kowalską na ...

Jeszcze innym zwrotem grzecznościowym z jakim możemy się spotkać jest skrót W. Sz. P., który oznacza Wielce Szanowny Pan/Wielce Szanowna Pani/Wielce Szanowni Państwo. Przykład: 

Wielce Szanowni Państwo Kowalscy,
                Z wielką przyjemnością mam zaszczyt powiadomić Państwa o...

Wszystkie te rodzaje skrótów to zwroty grzecznościowe, zwane też zwrotami honorowymi. Piszemy je zawsze przed imieniem i nazwiskiem odbiorcy listu, korespondencji czy innego ważnego bądź oficjalnego pisma. Zwroty grzecznościowe W.P, Sz.P lub W.Sz.P. widujemy na kopertach lub ważnym piśmie skierowanym do danej osoby lub osób. Wyrażamy przez to nasz szacunek do danej osoby lub grupy osób. 

Jeżeli dany zwrot grzecznościowy zamieszczamy na kopercie to będzie on wyglądał następująco:

Wielmożny Pan lub W. P. 
Jan Kowalski
ul. Warszawska 00
00-000 Warszawa

...