pytanie zadane 27 września 2019 w Różne przez użytkownika anonimowy

Dostałem pismo urzędowe. Na samym dole pisma znajduje się coś takiego, że otrzymują i niżej a/a

No i pytanie, co znaczy te określenie - a/a?

1 odpowiedź

odpowiedź 27 września 2019 przez użytkownika

Symbol a/a oznacza wyrażenie ad acta

Ad acta jest wyrażeniem biurowym i pochodzi z języka łacińskiego. Oznacza dosłownie do akt sprawy, do archiwum

Jest to powszechnie stosowane wyrażenie na pismach urzędowych instytucji publicznych w Polsce. Może oznaczać, że dane pismo zostało złożone do "akt sprawy" i nie będzie już rozpatrywane, choć niekoniecznie. Wszystko zależy od kontekstu danego pisma.

Przykład

Dostajesz Wezwanie urzędowe, które wzywa Cię do złożenia dodatkowych dokumentów w danej sprawie. Na dole wezwania widnieje:

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Powyższa treść znaczy tyle, że zostały stworzone dwie kopie tego dokumentu (wezwania) i jeden (1.) egzemplarz wezwania otrzymujesz Ty jako adresat, a drugi (2.) zostaje załączony do akt sprawy, której dotyczy wezwanie. 

Że użyto wyrażenia a/a nie znaczy, że dana sprawa została złożona do akt i nie będzie rozpatrywana. No nie, bo przecież sprawa nie jest zakończona póki nie doślesz brakujących dokumentów.

...