pytanie zadane 19 lutego 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 19 lutego 2019 przez użytkownika

Kod pocztowy każdy z nas zna, a przynajmniej kojarzy co to jest. Składa się ona z 5 cyfr zapisanych w formacie dd-ddd (gdzie d oznacza cyfrę) np. 00-001. Zazwyczaj wymieniamy go/ piszemy na kopercie przed nazwą naszej miejscowości. Zadaniem kodu pocztowego jest ułatwienie sortowania przesyłek listowych. 

Zazwyczaj jest tak, że konkretny numer to jedno konkretny region, który może stanowić kilka ulic w danym mieście lub całe miasto. Są też tak małe miejscowości, że nie posiadają własnego kodu pocztowego i wówczas używają kodu miasta, które znajduje się najbliżej nich (zostało im przypisane). W naszym kraju kody pocztowe zostały wprowadzone w 1973 roku. 

Cyfry jakie znajdują się w kodzie pocztowym nie są ot tak podane. Każda z nich ma swoje znaczenie i tak:

1. Pierwsza cyfra oznacza określa okręg pocztowy, czyli obszar działania danej poczty. Cyfry zaczynają się od stolicy, czyli od Warszawy i lecą kolejno z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Są to zatem następujące okręgi (okręg - województwo/a):
- 0 - warszawski - warszawskie
- 1 - olsztyński - olsztyńskie i białostockie
- 2 - lubelski - lubelskie i kieleckie
- 3 - krakowski - krakowskie i rzeszowskie
- 4 - katowicki - katowickie i opolskie
- 5 - wrocławski - wrocławskie
- 6 - poznański - poznańskie i zielonogórskie
- 7 - szczeciński - szczecińskie i koszalińskie
- 8 - gdański - gdańskie i bydgoskie
- 9 - łódzki - łódzkie

pierwsza litera kodu pocztwoego

2. Druga cyfra oznacza strefę kodową, czyli jest to część okręgu położona wzdłuż linii komunikacyjnych lub miasto wojewódzkie. Największe miasta w Polsce mogą mieć przydzielone od 1 do 6 kombinacji cyfr strefowych i tak mają takie miasta jak:
- Warszawa miasto + powiaty wokół Warszawy - 00-05
- Kraków miasto - 30-31
- Wrocław miasto - 50-54
- Poznań miasto - 60-61
- Szczecin miasto - 70-71
- Łódź miasto - 90-94

Pozostałe większe miasta mają następujące strefy kodowe: 10-Olsztyn, 15-Białystok, 20-Lublin, 25-Kielce, 26-Radom, 35-Rzeszów, 40-Katowice, 45-Opole, 65-Zielona Góra, 75-Koszalin, 80-Gdańsk, 81-Gdynia, 85-Bydgoszcz.

polskie kody pocztowe - pierwsze dwie cyfry

3. Trzecia cyfra oznacza sektor kodowy, czyli są to powiaty lub części dużych miast. Warto dodać, że cyfra 9 jest zarezerwowana dla skrytek pocztowych i dla placówek Poczty Polskiej. 

4. Czwarta i piąta cyfra zawsze są czytane łącznie i oznaczają placówkę pocztową lub jednostkę doręczeniową (w 19. największych miastach) oraz to w jakim obszarze ona działa. 

Tak więc znając już definicję kodu pocztowego wiemy, dlaczego niektóre zwłaszcza większe miasta, posiadają więcej niż jeden kod. Dzieje się tak dlatego, że po prostu są większe, zajmują większy obszar dla doręczycieli poczty, więc trzeba go podzielić na mniejsze. Ku przypomnieniu napiszę jeszcze, że przy adresowaniu koperty, zawsze należy podać kod pocztowy i nazwę miejscowości docelowej, do której poczta ma dojść, mimo, że używa się kodu zbiorczego. Dotyczy to szczególnie małych miejscowości nie posiadających własnego kodu. Trochę inaczej jeszcze wpisujemy adres jeśli wysyłamy coś na skrytkę pocztową lub poste restante. 

...