seohost
pytanie zadane 3 lutego 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 lutego 2018 przez użytkownika

Adresowanie koperty w obecnych czasach może nie jest tak powszechne jak kiedyś, dlatego też się o tym zapomina. Dziś mniej wysyłamy tradycyjnych listów, ale przydaje się to gdy mamy wysłać np. jakieś pismo. 

Otóż na głównej stronie koperty, tam gdzie nakleja się znaczek, wpisujemy dane odbiorcy, czyli osoby która ma odebrać naszą przesyłkę, do kogo ją chcemy wysłać. Powinno to wyglądać tak:

adresowanie koperty gdzie wpisać dane odbiorcy

Na tyle koperty natomiast, czyli tam gdzie się kopertę zakleja, wpisujemy dane nadawcy, czyli osoby, która nadaje, adresuje, wypisuje, wysyła dany list/przesyłkę. Krótko mówiąc wpisujemy tu nasze dane. Powinno to wyglądać tak:

adresowanie koperty gdzie wpisać dane adresata

Dane nadawcy, czyli nasze dane, zazwyczaj wpisuje się z tyłu koperty, gdy wysyłamy listy polecone. Przy zwykłych listach nie trzeba tego robić. 
 

Nieco inaczej będziemy adresować kopertę, gdy chcemy wysłać coś na skrytkę pocztową. Są one instalowane w placówce operatora pocztowego i każdy adresat ma do niej własny klucz. Skrytki pocztowe mogą mieć zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. Chcąc mieć taką skrytkę musimy udać się do urzędu pocztowego i zawrzeć umowę na jej posiadanie/najmowanie. Zapis na kopercie będzie następujący:

Imię i nazwisko
Skr. pocztowa nr. 1
00-950 Warszawa

Jeszcze inaczej adresujemy kopertę na poste restante, czyli taki, gdzie list czy przesyłka nie dotrze do naszego domu, czy domu adresata, ale będzie do odbioru na poczcie.
Na takie przesyłki nie dostarcza się awiza, przesyłka jest na poczcie do odebrania przez 14 dni, po czym nieodebrana wraca do nadawcy (jeśli nie ma podanego adresu nadawcy, przesyłka staje się niedoręczalna i trafia do Urzędu Przesyłek Niedoręczalnych w Koluszkach). Dostajemy wiadomość np. na telefon czy e-maila, że przesyłka jest do odebrania i udajemy się po nią na pocztę. Kopertę należy zaadresować tak:

Imię i nazwisko
Poste restante
00-001 Warszawa

...