pytanie zadane 2 stycznia 2018 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy
Jak rozróżnić te dwa ptaki?

1 odpowiedź

odpowiedź 2 stycznia 2018 przez użytkownika

Myślę, że większość z nas widział wróbla nie raz. Nawet teraz jeśli wyjrzelibyśmy za okno to pewnie dostrzeglibyśmy jakiegoś małego wróbelka. Wiedzieć trzeba jednak, że nie każdy mały i szarobrązowy ptaszek to wróbel rzeczywiście. Często myli się wróbla zwyczajnego od mazurka. Jaka jest więc między nimi różnica? 

Wróbel zwyczajny Mazurek
Jednolicie szare policzki Brązowy wierzch głowy
Ciemniejsze upierzenie wierzchu i ciemne podgardle u samców Na policzku ciemna, czarna plamka
Szarobrązowe upierzenie bez szczególnych cech u samic i młodych osobników Dwie jasne smugi na skrzydłach
Buduje gniazda w otworach wentylacyjnych domów i innych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu człowieka Buduje gniazda w parkach, sadach, na brzegach lasów, nieco dalej od zabudowań ludzi

Wróble zwyczajne zamieszkiwały początkowo stepy oraz półpustynie i dopiero z biegiem lat zaczęły przemieszczać się na północ w okolice Wielkiej Brytanii, Finlandii i Syberii. Wróbla można spotkać praktycznie wszędzie tam gdzie mieszka człowiek. W takich miejscach właśnie, w pobliżu ludzi, wróble zakładają swoje gniazda. Głównie dlatego ponieważ mają one wówczas łatwy dostęp do pożywienia. Swoje gniazda budują lub przejmują puste po innych ptakach, na wysokości powyżej 3 metrów. 

Warto dodać, że wróble są w naszym kraju gatunkiem na wyginięciu, gatunkiem zagrożonym. Przyczyną tego jest człowiek. Obecnie wróble nie mają tak łatwego dostępu do pożywienia, ponieważ ziarna wszelkich zbóż przechowywane są w specjalnych silosach, a nie wystawiane w w workach jak kiedyś, albo też zabija się cenne dla wróbli szkodniki, opryskując pola nawozami. 

Dla porównania wstawię zdjęcie samców wróbla zwyczajnego i mazurka:

Wróbel zwyczajny:

wróbel zwyczajny wygląd

Mazurek:

samiec mazurka wygląd

...