pytanie zadane 24 marca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika

Słowo kalendarz wzięło się od greckiego słowa "kaleo", czyli wzywać. Zgodnie z tym znaczeniem, Rzymianie zawsze na początku każdego miesiąca wzywali swoich mieszkańców i ogłaszali, że jaka jest długość miesiąca oraz jakie święta w nim się obchodzi. Takie uroczystości i inne informacje zapisywano w księdze, zwanej calendarium. 

Można wymienić następujące rodzaje kalendarzy (które następowały kolejno po sobie):

1. Kalendarz egipski - tu rok ma 12 miesięcy, a każdy z nich liczy sobie 30 dni. Kończy się on pięcioma dniami świąt tzw. Końca Roku. Problemem było to, że rok miał dokładnie 365 i 1/4 dnia. Co rok błąd ten się zwiększał i gdyby nie poprawki, to niedługo śnieg spadł by tam w sierpniu. 

2. Kalendarz juliański - wprowadził go Juliusz Cezar, który chciał uporządkować czas w Imperium Rzymskim. W tym kalendarzu wprowadzono rok przestępny, co rozwiązało problem 1/4 części dnia w kalendarzu egipskim. Jednak tak do końca nie został jednak zredukowany, ponieważ przez to rok stał się krótszy o 11 minut i 14 sekund co dało skrócenie (w ciągu 1000 lat aż o 7 dni). 

3. Kalendarz gregoriański - który ustanowiono w 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII. Ten kalendarz do końca zredukował błędy jakie występowały w poprzednich dwóch kalendarzach. Zastosowano w nim kasację lat przestępnych, które wypadały na koniec wieku, prócz tych podzielnych przez 4. Rok 2000 został więc rokiem przestępnym, natomiast 1700, 1800 i 1900 nie były przestępne. Właśnie takiego kalendarza używamy do dziś i jest on najbardziej rozpowszechniony. Liczy się go od narodzenia Chrystusa. 

4. Kalendarz koptyjski - stosowany był on w Etiopii. Jest to kalendarz słoneczny, w którym 3 lata z rzędu zawierają 365 dni i rok czwarty 366 dni. Średni okres roczny w związku z tym jest zgodny z kalendarzem juliańskim. Rok jest podzielony na 12 miesięcy, a każdy z nich trwa 30 dni, po których następuje 5 lub 6 dni dodatkowych.

5. Kalendarz muzułmański - to kalendarz księżycowy, gdzie początek każdego miesiąca liczony jest bezpośrednio po nowiu księżyca. Miesiąc składa się z 29 lub 30 dni, a rok z 12 miesięcy. Rok muzułmański rozpoczyna się o 10-12 dni wcześniej od roku słonecznego. Tu lata liczone są od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. 

6. Kalendarz izraelski - to kalendarz księżycowo-słoneczny, gdzie są miesiące księżycowe i zawierają 29 lub 30 dni. Zawierają 12 miesięcy, chociaż zdarzają się takie lata, gdzie jest 13 miesięcy.

komentarz 27 lutego 2020 przez użytkownika Gość
Jeszcze tutaj brakuje mi kalendarza chińskiego. Przecież Chińczycy obchodzą w innym dniu niż my np. nowy rok.
...