pytanie zadane 30 grudnia 2016 w Informatyka przez użytkownika Gość

klawisz pause break

1 odpowiedź

odpowiedź 31 grudnia 2016 przez użytkownika
edycja 4 lutego 2024 przez użytkownika

Klawisz PAUSE / BREAK używany był bardziej w dawnych systemach (MS DOS) lub w BIOSie.

Za jego pomocą możesz zatrzymać pracę programu, dzięki czemu można na ekranie monitora przeczytać tekst. Po ponownym wciśnięciu praca programu zostaje wznowiona. Podczas uruchamiania komputera, przy ładowaniu (gdy wyświetla się jeszcze czarne tło), dzięki klawiszowi PAUSE można zatrzymać wyświetlane komunikaty, aby spokojnie przeczytać ich treść. Ta właściwość jest pomocna gdy chcesz przeczytać jakiś komunikat (na czarnym tle), który pojawia się podczas uruchamiania komputera. A jak wiadomo przy starcie czasami pojawiają się jakieś komunikaty i błędy BIOSU, które najczęściej szybko znikają i nie sposób ich w sposób normalny przeczytać bez zatrzymywania obrazu.

Alternatywą klawisz PAUSE/BREAK (gdy nie masz go na klawiaturze) jest kombinacja klawiszy Ctrl+NumLock lub Ctrl+S.

W obecnych programach czasami wykorzystuje się klawisz BREAK lub kombinację Ctrl+BREAK, aby przerwać pracę programu, gdy trwa zbyt długo. Przycisk pozostał na współczesnych klawiaturach w celu kompatybilności wstecznej z wcześniejszymi standardami klawiatur.

Klawisz może również mieć też zastosowanie w niektórych grach komputerowych. Dzięki niemu można zatrzymać grę, głównie w trybie jednego gracza. Wtedy jest to rodzaj pauzy w grze.

Programowanie

Klawisz Pause/Break ma również zastosowanie w starszych środowiskach programistycznych. Za jego pomocą można zatrzymywać proces debugowania kodu.


Mimo tak niszowych zastosowań, we współczesnych klawiaturach nadal umieszcza się ten klawisz, głównie ze względów kompatybilności wstecznej

...