1 odpowiedź

odpowiedź 20 grudnia 2016 przez użytkownika

Całkiem niedawno będąc w Ciechocinku postanowiliśmy odwiedzić małą miejscowość położoną tuż za nim - Raciążek. Jest to malutka wieś położona w województwie kujawsko - pomorskim, ale z wielką historią. Mianowicie znajdują się tu ruiny zamku, o którym zaraz krótko opowiem.

Położenie zamku jest bardzo piękne. Leży on nad malowniczo położonym krajobrazem, skąd widać Dolinę Wisły. Zamek otoczony jest rosnącymi dokoła drzewami oraz łąkami. Jesienią, gdy spadną kolorowe liście z drzew musi być tu naprawdę ładnie.

dolina wisły

Dolina Wisły

Ale wróćmy do samego zamku. Niegdyś był on doskonale położonym miejscem do utworzenia osady - bliskość wody i dobre warunki geologiczne stały się naturalnym umocnieniem obronnym. Historia tego miejsca sięga IX - X wieku, kiedy działała tu osada plemienna. Dopiero później w tym miejscu wybudowano murowany, gotycki zamek, który później przekształcona na barokową rezydencję biskupów kujawskich.

Gród w Raciążku istniał do roku 1330, kiedy to został częściowo spalony przez Krzyżaków. 6 lat później biskup włocławski Maciej z Gołańczy rozpoczął budowę murowanego zamku. Budynek ten budowano na kształt prostokąta i posiadał trzy kondygnacje, co jest widoczne do dziś - ruiny zamku są wysokie. Tak świetnie wyposażony gród był miejscem spotkań i ważnych zebrań. Warto wspomnieć, że w roku 1343 gościł tu sam Kazimierz Wielki, a także Jadwiga i Władysław Jagiełło. Mury obronne, drewniane budynki oraz wieżę zaczęto wznosić w XV wieku. Wtedy to zamek jeszcze bardziej rozbudowano dzięki biskupowi Janowi Karnkowskiemu.

układ zamku w raciążku

ruiny zamku w raciążku

ruiny raciążek

Zamek opuszczono i rozebrano w drugiej połowie XVII wieku. Okres w jakim ostatnio użytkowano zamek przypada na okres, w którym panował biskup Krzysztof A. Szembek. Za jego zasługą wybudowano barokowy pałac na fundamentach gotyckiej budowli. Zamek ostatecznie oddano do rozbiórki podczas utraty niepodległości przez Polskę.

raciązek ruiny zamku

Późniejsze losy zamku, a właściwie ruin to prowadzenie prac archeologicznych i konserwatorskich na jego terenie. Obecnie ruiny zamku można zwiedzać dobrowolnie o każdej porze roku. Wstęp na ten historyczny teren jest bezpłatny, a czas nieograniczony.

ruiny zamkowe

ruiny wieży w raciążku

...