pytanie zadane 12 kwietnia 2022 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 kwietnia 2022 przez użytkownika
edycja 22 sierpnia 2022 przez użytkownika

Jak wiadomo standardowa klawiatura komputerowa posiada wszystkie podstawowe litery, cyfry i najważniejsze znaki specjalne. Natomiast jeśli chcesz wpisać jakiś niestandardowy znak lub literkę narodową (z końcówkami), trzeba już użyć skrótów klawiaturowych. Jest to z reguły klawisz Alt + jakiś inny klawisz.

Ale istnieje bardziej rozbudowany system skrótów klawiszowych, dzięki którym napiszesz inne mniej używane znaki specjalne (np. znak paragrafu §). Jest to tzw. Alt Code, dzięki któremu w systemie Microsoft Windows będziesz mógł z klawiatury napisać znaki specjalne w programach takich jak Word, Notatnik czy przeglądarka internetowa.

Alt kody wywołuje się lewym klawiszem Alt + znak liczbowy z bocznej klawiatury numerycznej (po prawej stronie na klawiaturze). Oczywiście boczne klawisze numeryczne musza być aktywne, a można to zrobić klawiszem Num Lock. W systemie Windows dostępne są znaki w zakresie od 1 do 265 i każdy przestawia inny znak.

Aby napisać znak specjalny wciskasz i przytrzymujesz lewy klawisz Alt, następnie wpisujesz kod na klawiaturze numerycznej i gdy puścisz klawisz Alt, znak zostanie wyświetlony.

Poniżej pełna tabela z wszystkimi dostępnymi znakami w systemie Alt Code:

Skrót klawiszowy Znak
Alt + 1
Alt + 2
Alt + 3
Alt + 4
Alt + 5
Alt + 6
Alt + 7
Alt + 8
Alt + 9
Alt + 10
Alt + 11
Alt + 12
Alt + 13
Alt + 14
Alt + 15
Alt + 16
Alt + 17
Alt + 18
Alt + 19
Alt + 20
Alt + 21 §
Alt + 22
Alt + 23
Alt + 24
Alt + 25
Alt + 26
Alt + 27
Alt + 28
Alt + 29
Alt + 30
Alt + 31
Alt + 32 (spacja)
Alt + 33 !
Alt + 34 "
Alt + 35 #
Alt + 36 $
Alt + 37 %
Alt + 38 &
Alt + 39 '
Alt + 40 (
Alt + 41 )
Alt + 42 *
Alt + 43 +
Alt + 44 ,
Alt + 45 -
Alt + 46 .
Alt + 47 /
Alt + 48 0
Alt + 49 1
Alt + 50 2
Alt + 51 3
Alt + 52 4
Alt + 53 5
Alt + 54 6
Alt + 55 7
Alt + 56 8
Alt + 57 9
Alt + 58 :
Alt + 59 ;
Alt + 60 <
Alt + 61 =
Alt + 62 >
Alt + 63 ?
Alt + 64 @
Alt + 65 A
Alt + 66 B
Alt + 67 C
Alt + 68 D
Alt + 69 E
Alt + 70 F
Alt + 71 G
Alt + 72 H
Alt + 73 I
Alt + 74 J
Alt + 75 K
Alt + 76 L
Alt + 77 M
Alt + 78 N
Alt + 79 O
Alt + 80 P
Alt + 81 Q
Alt + 82 R
Alt + 83 S
Alt + 84 T
Alt + 85 U
Alt + 86 V
Alt + 87 W
Alt + 88 X
Alt + 89 Y
Alt + 90 Z
Alt + 91 [
Alt + 92 \
Alt + 93 ]
Alt + 94 ^
Alt + 95 _
Alt + 96 `
Alt + 97 a
Alt + 98 b
Alt + 99 c
Alt + 100 d
Alt + 101 e
Alt + 102 f
Alt + 103 g
Alt + 104 h
Alt + 105 i
Alt + 106 j
Alt + 107 k
Alt + 108 l
Alt + 109 m
Alt + 110 n
Alt + 111 o
Alt + 112 p
Alt + 113 q
Alt + 114 r
Alt + 115 s
Alt + 116 t
Alt + 117 u
Alt + 118 v
Alt + 119 w
Alt + 120 x
Alt + 121 y
Alt + 122 z
Alt + 123 {
Alt + 124 |
Alt + 125 }
Alt + 126 ~
Alt + 127
Alt + 128 Ç
Alt + 129 ü
Alt + 130 é
Alt + 131 â
Alt + 132 ä
Alt + 133 ů
Alt + 134 ć
Alt + 135 ç
Alt + 136 ł
Alt + 137 ë
Alt + 138 Ő
Alt + 139 ő
Alt + 140 î
Alt + 141 Ź
Alt + 142 Ä
Alt + 143 Ć
Alt + 144 É
Alt + 145 Ĺ
Alt + 146 ĺ
Alt + 147 ô
Alt + 148 ö
Alt + 149 Ľ
Alt + 150 ľ
Alt + 151 Ś
Alt + 152 ś
Alt + 153 Ö
Alt + 154 Ü
Alt + 155 Ť
Alt + 156 ť
Alt + 157 Ł
Alt + 158 ×
Alt + 159 č
Alt + 160 á
Alt + 161 í
Alt + 162 ó
Alt + 163 ú
Alt + 164 Ą
Alt + 165 ą
Alt + 166 Ž
Alt + 167 ž
Alt + 168 Ę
Alt + 169 ę
Alt + 170 ¬
Alt + 171 ź
Alt + 172 Č
Alt + 173 ş
Alt + 174 «
Alt + 175 »
Alt + 176
Alt + 177
Alt + 178
Alt + 179
Alt + 180
Alt + 181 Á
Alt + 182 Â
Alt + 183 Ě
Alt + 184 Ş
Alt + 185
Alt + 186
Alt + 187
Alt + 188
Alt + 189 Ż
Alt + 190 ż
Alt + 191
Alt + 192
Alt + 193
Alt + 194
Alt + 195
Alt + 196
Alt + 197
Alt + 198 Ă
Alt + 199 ă
Alt + 200
Alt + 201
Alt + 202
Alt + 203
Alt + 204
Alt + 205
Alt + 206
Alt + 207 ¤
Alt + 208 đ
Alt + 209 Đ
Alt + 210 Ď
Alt + 211 Ë
Alt + 212 ď
Alt + 213 Ň
Alt + 214 Í
Alt + 215 Î
Alt + 216 ě
Alt + 217
Alt + 218
Alt + 219
Alt + 220
Alt + 221 Ţ
Alt + 222 Ů
Alt + 223
Alt + 224 Ó
Alt + 225 ß
Alt + 226 Ô
Alt + 227 Ń
Alt + 228 ń
Alt + 229 ň
Alt + 230 Š
Alt + 231 š
Alt + 232 Ŕ
Alt + 233 Ú
Alt + 234 ŕ
Alt + 235 Ű
Alt + 236 ý
Alt + 237 Ý
Alt + 238 ţ
Alt + 239 ´
Alt + 240 ­­­­­­-
Alt + 241 ­˝
Alt + 242 ˛
Alt + 243 ˇ
Alt + 244 ˘
Alt + 245 §
Alt + 246 ÷
Alt + 247 ¸
Alt + 248 °
Alt + 249 ¨
Alt + 250 ˙
Alt + 251 ű
Alt + 252 Ř
Alt + 253 ř
Alt + 254
Alt + 255 (spacja)
Alt + 256 brak znaku

komentarz 24 sierpnia 2022 przez użytkownika Gość
Dzięki za te altcode czasami się przydaje. Ważne że daliście pełną tabelę a nie jakieś skróty jak w innych miejscach.
...