pytanie zadane 28 stycznia 2022 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 28 stycznia 2022 przez użytkownika
edycja 7 sierpnia 2023 przez użytkownika

O ile formatowanie tekstu w języku HTML jest dość proste, to na stworzenie tabeli trzeba użyć trochę więcej znaczników żeby ją wygenerować. W edytorze tekstu wystarczy jedno kliknięcie, natomiast zaprogramowanie jej w HTML, trwa trochę dłużej.

Jeśli chcesz stworzyć najzwyklejszą tabelę, potrzebujesz trzech znaczników:

<table> - utworzenie tabeli
<tr> - wstawia wiersz tabeli
<td> - wstawia kolumnę tabeli

I teraz spróbujmy stworzyć za ich pomocą, tabelę z trzema kolumnami i trzema wierszami. Kod w HTML będzie wyglądał następująco:

<table border="1">
 <tr>
  <td>Kolumna 1</td>
  <td>Kolumna 2</td>
  <td>Kolumna 3</td> 
 </tr>
 <tr>
  <td>Wartość 1</td>
  <td>Wartość 2</td>
  <td>Wartość 3</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Wartość 4</td>
  <td>Wartość 5</td>
  <td>Wartość 6</td>
 </tr>
</table>

A wynik kodu będzie taki:

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Wartość 5

Wartość 6

Jeszcze dla czytelności, można by wyróżnić część nagłówkową tabeli, dając w pierwszym wierszu znaczniki <th> zamiast <td>

<th>Kolumna 1</th>
<th>Kolumna 2</th>
<th>Kolumna 3</th>

I efekt będzie taki, że pierwszy wiersz (nagłówkowy), będzie się wyróżniał od reszty tabeli:

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Wartość 1

Wartość 2

Wartość 3

Wartość 4

Wartość 5

Wartość 6

Warto tutaj wrócić do pierwszego listingu, i zwrócić uwagę na znacznik <table>, znajduje się w nim dodatkowy parametr 

border="1"

Oznacza on grubość obramowania tabeli. Im większa wartość, tym obramowanie będzie grubsze. Jeśli parametr border byłby ustawiony na 0 (zero), to tabela nie miała by w ogóle obramowania.

Oczywiście to jest tylko przykład, który ma Ci uzmysłowić, że takich parametrów jest więcej dla każdego ww. znaczników. Dzięki nim można ustawiać w tabelach odstępy liter od krawędzi, kolorów podświetlenia komórek, itp. Powyższe tabele są tylko w wersji podstawowej, żeby pokazać jak można je stworzyć w HTMLu.

...