pytanie zadane 20 grudnia 2020 w Fauna i flora przez użytkownika Gość
Czy leśnik i leśniczy to to samo?

1 odpowiedź

odpowiedź 1 stycznia 2021 przez użytkownika
edycja 3 stycznia 2021 przez użytkownika

Nazwy określające pracowników leśnych zamiennie określamy jako leśnik lub leśniczy. Jednak czy wiemy czym te nazwy się od siebie różnią? Czy leśnik i leśniczy to ten sam zawód, oznacza to samo? Czy wręcz przeciwnie? Poniżej opiszę i tym samym przybliżę Wam oba określenia. 

Leśniczy to osoba, która pracuje w "Lasach Państwowych", czyli w Państwowym Gospodarstwie Leśnym, w Służbie Leśnej, czyli w nadleśnictwie. Do zakresu obowiązków leśniczego należy m.in. wykonywanie czynności:

- techniczno-gospodarczych,
- ochronnych,
- administracyjno-rachunkowych.

Leśniczy sprawuje opiekę nad lasami państwowymi (należącymi do Skarbu Państwa), jak i nad lasami prywatnymi. Zazwyczaj wykonuje pracę w terenie. Zdarza się, że leśnik pracuje i zwykle również mieszka w leśniczówce, która zazwyczaj znajduje się w środku lasy. Obecnie wiele takich budynków pełni funkcję hoteli lub restauracji, ze względu na swoje atrakcyjne położenie. 

Stopnie nadawane w leśnictwie to (zaczynając od najwyższego):

1. Strażnik leśny

2. Nadleśniczy - kieruje nadleśnictwem

3. Zastępca nadleśniczego

4. Inżynier nadzoru

5. Leśniczy

6. Podleśniczy - nazywany też gajowym lub leśnikiem, podlega leśniczemu, często zamieszkuje w gajówce. 

leśniczy

Leśnik to inna nazwa gajowego lub podleśniczego. Jest to pracownik Służby Leśnej. Do jego obowiązków należy wykonywanie zadań jakie poleci mu leśniczy. Często też leśnicy są pracownikami biurowymi. 

komentarz 10 marca 2022 przez użytkownika Gość
Są jeszcze leśnicy w starostwach powiatowych, jak się chce uzyskać wycinkę drzew lub takie tam
komentarz 2 listopada 2022 przez użytkownika Gość
W innych urzedach (np. gminach czy miastach) też są tego typu urzednicy co dają pozwolenie na wycinkę drzew, a nie są leśnikami. Więc chyba jest tak tylko w Starostwach.
...