seohost
pytanie zadane 20 grudnia 2020 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy
Czy leśnik i leśniczy to to samo?

1 odpowiedź

odpowiedź 1 stycznia 2021 przez użytkownika

Nazwy określające pracowników leśnych zamiennie określamy jako leśnik lub leśniczy. Jednak czy wiemy czym te nazwy się od siebie różnią? Czy leśnik i leśniczy to ten sam zawód, oznacza to samo? Czy wręcz przeciwnie? Poniżej opiszę i tym samym przybliżę Wam oba określenia. 

Leśniczy to osoba, która pracuje w "Lasach Państwowych", czyli w Państwowym Gospodarstwie Leśnym, w Służbie Leśnej, czyli w nadleśnictwie. Do zakresu obowiązków leśniczego należy m.in. wykonywanie czynności:

- techniczno-gospodarczych,
- ochronnych,
- administracyjno-rachunkowych.

Leśniczy sprawuje opiekę nad lasami państwowymi (należącymi do Skarbu Państwa), jak i nad lasami prywatnymi. Zazwyczaj wykonuje pracę w terenie. Zdarza się, że leśnik pracuje i zwykle również mieszka w leśniczówce, która zazwyczaj znajduje się w środku lasy. Obecnie wiele takich budynków pełni funkcję hoteli lub restauracji, ze względu na swoje atrakcyjne położenie. 

Stopnie nadawane w leśnictwie to (zaczynając od najwyższego):

1. Strażnik leśny

2. Nadleśniczy - kieruje nadleśnictwem

3. Zastępca nadleśniczego

4. Inżynier nadzoru

5. Leśniczy

6. Podleśniczy - nazywany też gajowym lub leśnikiem, podlega leśniczemu, często zamieszkuje w gajówce. 

leśniczy

Leśnik to inna nazwa gajowego lub podleśniczego. Jest to pracownik Służby Leśnej. Do jego obowiązków należy wykonywanie zadań jakie poleci mu leśniczy. Często też leśnicy są pracownikami biurowymi. 

...