pytanie zadane 23 kwietnia 2020 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 23 kwietnia 2020 przez użytkownika
edycja 7 sierpnia 2023 przez użytkownika

Writer jest popularnym edytorem wchodzącym w skład pakietu biurowego LibreOffice. Często zdarza się, że w pliku tekstowym wytworzonym w tym programie są tabele z danymi tekstowymi i liczbowymi. Czasami może zaistnieć potrzeba posortowania takiej tabeli i na szczęście Writer posiada taką funkcję automatycznego sortowania.

Aby cokolwiek posortować w tabeli należy najpierw zaznaczyć komórki, które chcesz posortować. Sortować można wierszami i kolumnami. Jeśli chcesz to zrobić wierszami, to musisz zaznaczyć wszystkie wiersze w tabeli, tak żeby nie pomieszać sobie danych w wierszach obok.

Weźmy przykładową tabelę:

tabela writer

Aby posortować kolumnę Litery, tak aby wszystkie wiersze były uporządkowane w kolejności alfabetycznej, należy zaznaczyć wszystkie wiersze w tej kolumnie oraz w kolumnie Tekst z cyfrą, tak aby całe wiesze tabeli się nie pomieszały. Pierwszą kolumnę Lp. w tym przypadku możesz zostawić w spokoju, gdyż tutaj numeracja pozostanie taka sama.

Po zaznaczeniu wierszy, wybieramy z menu Tabela -> Sortuj... otworzy się okienko opcji sortowania 

Writer sortowanie tabeli

W Kryteria sortowania ustawiamy według jakiego klucza ma się odbyć sortowanie. W naszym przypadku ma to być sortowanie w pierwszej (zaznaczonej) kolumnie, alfanumerycznie i rosnąco, czyli od a do z. Niżej ustawia się czy ma być sortowanie po kolumnach czy wierszach i inne dodatkowe funkcje.

Po kliknięciu OK, tabela zostanie w taki sposób posortowana:

writer posortowana tabela

Czyli jak widać sortowanie tabeli we Writerze, działa prawidłowo.

Sortowanie można wykonać również, przy pomocy specjalnych aplikacji internetowych sortujących słowa.

...