pytanie zadane 8 lutego 2020 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 8 lutego 2020 przez użytkownika
edycja 8 lutego 2020 przez użytkownika

Opcja zmiany kierunku tekstu w LibreOffice jest jak najbardziej dostępna. Czasami jest potrzeba zmiany orientacji tekstu, żeby dany wyraz był obrócony w lewo lub prawo pionowo.

Z tym że opcje w Writerze i Calcu znajdują się w innych miejscach, dlatego opiszę gdzie znaleźć tą funkcję w obu programach.


Zmiana kierunku tekstu w programie Writer

Zaznaczasz tekst który chcesz obrócić pionowo, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz kolejno opcję Znak -> Znak...

zmiana orientacji tekstu w libreoffice

W otwartym oknie w zakładce Pozycja przy Obrót/skalowanie, wybierz w jaki sposób chcesz obrócić dany wyraz

zmiana pozycji tekstu w writer

Są dwie dostępne opcje. Jeśli ustawisz 90 stopni, tekst obróci się pionowo napisem od góry do dołu. Natomiast ustawienie 270 stopni sprawi, że wyraz będzie pisany od góry do dołu. 

Tak to będzie wyglądało:

pionowy obrót tekstu w writer


Zmiana kierunku tekstu w programie Calc

Zmiana orientacji tekstu w programie Calc wygląda trochę inaczej niż w Writerze. Pewnie dlatego, że jest to arkusz kalkulacyjny, więc jest trochę inna konstrukcja dokumentu nad którym pracujemy.

W Calcu możemy dowolnie zmienić kierunek tekstu w danej komórce. Wystarczy zaznaczyć komórkę w której chcesz zmienić i z menu wybrać Format -> Komórki... lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+1.

zmiana formatu komórki calc

Otworzy się okienko z którego wybierasz zakładkę Wyrównanie, w którym znajdują się opcje Orientacja tekstu w których można wybrać Ułożenie pionowe, aby tekst był pionowo literka pod literką.

orientacja tekstu w calc

Niżej jest opcja za pomocą której, można również ustawić tekst w komórce pod różnym kątem (w całym zakresie 360º). Wystarczy podać w pod jakim kątem ma się tekst wykrzywić.

Przykłady:

tekst pod różnym kątem w calc

komentarz 12 października 2020 przez użytkownika Gość
A jak jest ze zmianą kierunku w programie Draw? Jest oczywiście dostępne do wyboru pole tekstowe ustawione poziomo lub pionowo, ale mnie chodzi o kierunek pisania tekstu. Standardowo da się pisać (tylko) poziomo od lewej do prawej oraz pionowo od góry do dołu. Akurat potrzebuję pisać pionowo ale od dołu do góry i nie widzę opcji zmiany kierunku pola czy tekstu. Można też obracać pole tekstowe wektorami w "rozmiar  i pozycja" ale przecież nie o to tu chodzi! Chodzi o to żeby od razu widzieć efekt pisanego słowa w ustalonym kierunku.
komentarz 18 października 2022 przez użytkownika Gość
Świetnie dzięki, a podobnie będzie wyglądało w wordzie?
...