pytanie zadane 8 listopada 2019 w Różne przez użytkownika
otagowane ponownie 16 lutego 2020 przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 8 listopada 2019 przez użytkownika
edycja 25 stycznia 2023 przez użytkownika

Togi w zawodach prawniczych, czyli w sądach mają zawsze kolor czarny. Są one lekkie, zrobione z wełny lub materiału do wełny podobnego. Dokładne jego wymiary oraz ilość kontrafałd jest określona przepisami prawa, więc nie może to być taka zwykła toga. 

młotek sędziowki

Jeśli natomiast chodzi o kolory jakie znajdują się na todze, to będą to różne barwy obszyć kołnierza togi oraz żabot, czyli ozdoby z materiału, która znajduje się pod szyją. Poszczególne kolory oznaczają dany zawód prawniczy. I tak obszycie togi oraz żabot w kolorze:

- czerwonym noszą prokuratorzy; kolor ten symbolizuje zagrożenie dla oskarżonego,

- zielonym noszą adwokaci; kolor ten symbolizuje nadzieję dla oskarżonego (przeciwieństwo koloru czerwonego),

- fioletowym noszą sędziowie oraz ławnicy; kolor ten symbolizuje powściągliwość, chłodne nastawienie i neutralność pomiędzy dwoma osobami wyżej wymienionymi;
sędzia Sądu Najwyższego ma w kolorze fioletu jeszcze kołnierz i rękawy togi;
sędzia, który przewodniczy rozprawie ma założony jeszcze złoty łańcuch z godłem Polski,

- niebieskim noszą radcy prawni; jest to niebieski żabot,

- błękitnoszarym noszą radcy i starsi radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,

- biało-czerwonym noszą sędziowie Trybunału Konstytucyjnego; jest to żabot w takich kolorach, gdyż osoby te reprezentują państwo. 


Prócz reprezentantów zawodów prawniczych, togi są też strojem przeznaczonym dla innych. Togi noszą również pracownicy akademiccy. 

Strój taki przeznaczony jest dla nauczycieli akademickich uczelni wyższych, czyli rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, doktorów honoris causa oraz członków senatów; takie togi nosić można dopiero po uzyskaniu tytułu doktora. 

...