lh
pytanie zadane 7 listopada 2019 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 7 listopada 2019 przez użytkownika

Napisanie polskich znaków, polskiej czcionki na klawiaturze komputera może sprawiać niektórym problemy i dlatego też powstał ten oto artykuł. Obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z dotykowej klawiatury w naszych smartfonach czy na tabletach, gdzie polskie znaki wybiera się spośród reszty za pomocą palca. Jeśli natomiast chodzi o napisanie ich za pomocą klawiatury komputera czy laptopa, to może nie być już takie łatwe. 

Mianem polskich znaków, polskiej czcionki określa się znaki diakrytyczne. Należą do nich takie litery naszego, polskiego alfabetu jak:

ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż

Jeśli nie możecie zapamiętać ich wszystkich (jest ich 9), to pomóc może nauczenie się tego zdania: 'Zażółć gęślą jaźń'. Te zdanie choć nie ma większego sensu, zawiera w sobie wszystkie znaki diakrytyczne stosowane w języku polskim. 

By napisać np. ą na klawiaturze komputera, czyli użyć skrótu klawiszowego, należy wcisnąć (wykonując krok 1 lub 2 podany poniżej):

1. Prawy ALT a następnie literę jaka jest nam potrzebna:
    - a jeśli to ma być ą
    - c jeśli to ma być ć
    - e jeśli to ma być ę
    - l jeśli to ma być ł
    - n jeśli to ma być ń
    - o jeśli to ma być ó
    - s jeśli to ma być ś
    - z jeśli to ma być ż
    - x jeśli to ma być ź

2. Jednocześnie CTRL i ALT a następnie literę jaka jest nam potrzebna (przykład wyżej). 


Wielkie litery Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż robimy tak samo jak małe z tym, że wcześniej wciskamy guzik CapsLock (wielkie litery) lub Shift + ALT + litera. 


W niektórych klawiaturach przy guziku ALT może znajdować się jeszcze Gr. Taki guzik ALTGr oznacza, przycisk ze znakiem diakrytycznym. Jest to ułatwienie dla użytkownika, by wiedzieć który ALT wcisnąć (prawy czy lewy). Przycisk ALTGr znajduje się zazwyczaj po prawej stronie klawiatury. 

...