lh
pytanie zadane 8 września 2019 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 8 września 2019 przez użytkownika

Opera i operetka często bywają mylone lub stosowane zamiennie ze sobą. Czy tak jest poprawnie, czy można tak mówić czy jest wręcz przeciwnie? Zaraz to wyjaśnię. 

Opera
Jest widowiskiem scenicznym mającym tematykę muzyczną głównie instrumentalno-wokalno-taneczną. Widowisko operowe składa się z aktów, a te podzielone są na sceny. 
Opera narodziła się we Włoszech w czasach renesansu, zaś do Polski trafiła w 1628 roku za sprawą Zygmunta III Wazy, którego syn Władysław IV Waza bardzo lubił oglądać opery. Pierwszą polską operą była pochodząca z przełomu XVII i XVIII wieku "Heca albo polowanie na zająca".  Jest to najstarsza polska opera zachowana do dziś. 

opera wnętrze

Opera najprężniej rozwijała się w takich europejskich miastach jak:

- Rzym (najstarsza opera - "Śmierć Orfeusza")

- Wenecja (najstarsza opera - "Wesele Tetydy i Peleasa")

- Neapol

- Francja

- Hiszpania

- Anglia (najstarsza opera - "Dydon i Eneasz")

Operetka
Jest to odmiana opery, która ma komediową akcję. Jest pokazywana jak opera, zaś ma głównie wesołe, komiczne elementy. Z języka włoskiego operetta oznacza małą operę
W operetce częste jest przeplatanie scen wokalnych z baletowymi, tanecznymi. Narodziła się ona w przeciwieństwie do opery, we Francji za czasów Napoleona III. Pierwsza operetka nosiła tytuł "Don Quichotte iet Sancho Pansa" i wystawiono ją w 1848 roku. 

operetka aria

W Polsce operetka pojawiła się na przełomie XIX i XX wieku, a pierwszą z nich była wystawiona w 1779 roku "Tradycja dowcipem załatwiona" w reżyserii Macieja Kamieńskiego. 

Do rodzajów opery zalicza się m.in.: opera buffa czy właśnie operetka. 

...