pytanie zadane 25 czerwca 2019 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 25 czerwca 2019 przez użytkownika
edycja 25 stycznia 2023 przez użytkownika

W życiu często używamy sformułowań, że coś jest względem czegoś ustawione równolegle lub prostopadle. Np. samochód można zaparkować na ulicy prostopadle lub równolegle względem chodnika.

I teraz jak wyglądają te równoległe, a jak prostopadłe?

Prostopadłe

linie prostopadłe do siebie

Ułożenie linii położonych względem siebie, tak jak na powyższym obrazku nazywamy prostopadłymi. Czyli jeden odcinek stoi na drugim, a kąty między dwoma liniami po obu stronach wynoszą po 90º.
 

Równoległe

linie równoległe do siebie

Dwie linie ułożone względem siebie jak wyżej nazywamy równoległymi. Czyli położone są one obok siebie na równi, tak jakby linia była w lustrzanym odbiciu.

A teraz jakiś życiowy przykład, relacji przedmiotów względem siebie, które może nie są typowymi prostymi liniami, ale swoim położeniem pasują do ww. schematów.

Widok samochodu, który zaparkował prostopadle do chodnika:

samochód zaparkowany prostopadle do chodnika


Natomiast niżej samochód zaparkowany równolegle do chodnika:

samochód zaparkowany równolegle do chodnika

Oczywiście w życiu możemy znaleźć dużo więcej przykładów relacji dwóch przedmiotów, urządzeń, budynków itp. które ustawione są między sobą równolegle lub prostopadle.

komentarz 16 stycznia 2020 przez użytkownika Gość
Bardzo fajnie wytłumaczone i nawet życiowy przykład równoległych i prostopadłych. Czasami ludzie mają z tym problem przy parkowaniu.
...