dhosting

3 odpowiedzi

odpowiedź 23 sierpnia 2018 przez użytkownika

Pyłek kwiatowy produkowany jest przez kwiaty roślin. W skrócie, służy do zapylania roślin, dzięki czemu mamy owoce. Jeśli przyjrzymy się mu z bliska, zauważymy że pyłek kwiatowy każdej rośliny jest inny. Poniżej pyłki kwiatowe popularnych roślin w Polsce, widziane pod mikroskopem.


Pyłek kwiatowy Mniszka pospolitego:

kwiat mniszka pospolitego

pyłek mniszka pospolitego

pyłek mniszka pospolitego pod mikroskopem

odpowiedź 23 sierpnia 2018 przez użytkownika

Kwiat wiśni:

kwiat wiśni

Pyłek kwiatowy wiśni:

pyłek wiśni

pyłek wiśni pod mikroskopem 

odpowiedź 23 sierpnia 2018 przez użytkownika

Kwiat pigwy:

kwiat pigwy

Pyłek kwiatowy pigwy:

pyłek kwiatowy pigwy

pyłek kwiatowy pigwy pod mikroskopem

...