pytanie zadane 19 sierpnia 2018 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 19 sierpnia 2018 przez użytkownika

W Nowym Testamencie występuje 27 ksiąg. Księgi te napisało piętnastu-szesnastu apostołów, z których najbardziej znani to: Piotr, Paweł, Marek, Mateusz, Jan, Łukasz, Jakub i Juda. Księgi Nowego Testamentu składają się z ewangelii, Dziejów Apostolskich, listów i Apokalipsy.

Wykaz skrótów Ksiąg w Nowym Testamencie (w nawiasie podana jest liczba rozdziałów w danej księdze):

1. Mt lub Mat - Ewangelia wg. św. Mateusza (28)

2. Mk - Ewangelia wg. św. Marka (16)

3. Łk - Ewangelia wg. św. Łukasza (24)

4. J - Ewangelia wg. św. Jana (21)

5. Dz - Dzieje Apostolskie (28)

6. Rz - List św. Pawła do Rzymian (16)

7. 1 Kor - 1 List do Koryntian (16)

8. 2 Kor - 2 List do Koryntian (13)

9. Ga - List do Galatów (6)

10. Ef - List do Efezjan (6)

11. Flp - List do Filipian (4)

12. Kol - List do Kolosan (4)

13. 1 Tes - 1 List do Tesaloniczan (5)

14. 2 Tes - 2 List do Tesaloniczan (3)

15. 1 Tm - 1 List do Tymoteusza (6)

16. 2 Tm - 2 List do Tymoteusza (4)

17. Tt - List do Tytusa (3)

18. Flm - List do Filemona (1)

19. Hbr - List do Hebrajczyków (13)

20. Jk - List św. Jakuba (5)

21. 1 P - 1 List św. Piotra (5)

22. 2 P - 2 List św. Piotra (3)

23. 1 J - 1 List św. Jana (5)

24. 2 J - 2 List św. Jana (1)

25. 3 J - 3 List św. Jana (1)

26. Jud - List św. Judy Apostoła (1)

27. Ap - Apokalipsa św. Jana (22)

komentarz 16 lutego 2020 przez użytkownika Gość
I cyk wydrukowane. Dzięki temu będzie mi się lepiej poruszało przy czytaniu o odszukiwaniu interesujących mnie cytatów.
komentarz 21 października 2021 przez użytkownika Gość

Dziekuję! Dzięki temu nauczyłam się skrótów na dzisiejszą kartkówkę z Religii! smiley

komentarz 25 lutego 2022 przez użytkownika Gość

dzięki wielkie

komentarz 10 marca 2022 przez użytkownika Gość
Ja też dziś mam kartkówkę
komentarz 17 marca 2022 przez użytkownika Gość
Dziękuje, ja jutro mam też kartkówkę z tego
komentarz 3 września 2022 przez użytkownika Gość

Pozdrawiam tych co się uczą na kartkówkę blush

komentarz 24 października 2022 przez użytkownika Gość

uczę się na kartkówkę i to jest najlepsza strona do tegosmileysmileysmileysmileysmileysmiley

...