pytanie zadane 26 lipca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lipca 2018 przez użytkownika

Mianem obrazowania nazywa się przedstawianie, okazywanie, odtwarzanie czegoś. W języku polskim jest to zbiór obrazów poetyckich jakiegoś utworu, kierunki czy epoki. Jest to sposób przekazywania myśli, uczuć za pomocą odpowiednich środków literackich.

W literaturze polskiej możemy wyróżnić następujące rodzaje obrazowania:

1. Obrazowanie deformujące, przekształcające, czyli tworzenie poetyckich obrazów, gdzie realne elementy świata są zniekształcane lub udziwniane. Przejawia się ono głównie w poetyce modernistycznej. 
Przykłady obrazowania deformującego widać chociażby w fantastyce romantycznej, w jej symbolice młodopolskiej. Poza tym widać ją w takich utworach jak:

- Ferdydurke - W. Gombrowicza

- Sklepy cynamonowe - B. Schulza

- Szewcy - S. I. Witkiewicza, czyli Witkacego

- Tango - S. Mrożka

- Proces - F. Kafki

2. Obrazowanie fantastyczne, gdzie obrazy poetyckie nie mają odpowiedników w realnym świecie. 
Przykładem mogą być takie utwory literackie jak:

- Lalka - B. Prusa (tom II)

- Chrzest ognia - A. Sapkowskiego (czwarta część sagi Wiedźmin)

- Dziady - A. Mickiewicza (część III)

- Romantyczność - A. Mickiewicza

3. Obrazowanie realistyczne, mimetyczne, czyli naśladowanie rzeczywistości, odwołanie się do realnych wyglądów rzeczy i zjawisk.
Przykładami tego rodzaju obrazowania są takie dzieła literackie jak:

- Noce i dnie - M. Dąbrowskiej

- Wojna i pokój - L. Tołstoja

- Zbrodnia i kara - F. Dostojewskiego

...