pytanie zadane 5 sierpnia 2015 w Historia przez użytkownika Gość
Która z nich była pierwsza i w ogóle ile ich było? Ile lat trwały?

1 odpowiedź

odpowiedź 7 sierpnia 2015 przez użytkownika
edycja 3 lipca 2023 przez użytkownika

Wszystkim zapewne znane są trzy podstawowe stolice Polski, czyli Gniezno, Kraków i Warszawa, ale pewnie niewielu z Was wiedziało o tym, że było ich więcej. Poniżej podam wszystkie miasta Polski, jakie były jej stolicami w kolejności chronologicznej: 
 

1. Gniezno
To miasto położone na terytorium Wielkopolski władało Polską od 940 do 1040 roku i wówczas rządził nim Mieszko I. Stało się tak, dlatego, że właśnie w Gnieźnie znajdowały się relikwie św. Wojciecha (czeskiego duchownego) oraz organizowane były tam koronacje królewskie. Za Mieszka I została wzniesiona Katedra Gnieźnieńska. Po ataku czeskiego księcia Brzetysława I, gdzie katedra jak i zamek zostały doszczętnie zniszczone, decyzją Kazimierza Odnowiciela, stolicę Polski przeniesiono do Krakowa. Gniezno było stolicą Polski przez blisko 100 lat.
 

2. Kraków
Lata panowania to 1040 - 1079 (formalnie do 1795 roku). Panował wówczas w nim Bolesław Chrobry, za którego panowania powstała również katedra wawelska. Kraków wówczas był stolicą Polski przez 40 lat, pierwszy raz w historii, bo w późniejszych latach Kraków jako stolica jeszcze będzie się powtarzał.
 

3. Płock - 1079 - 1138.
Stało się to za panowania Bolesława Śmiałego, lecz potem został on wygnany, a władzę nad państwem przejął Władysław Herman. Płock wybrano głównie dlatego, że właśnie tam mieszkał Władysław Herman. Wybudował on w tym czasie Katedrę płocką. Po śmierci Hermana w 1102 roku władzę objęli jego synowie Zbigniew i Bolesław Krzywousty. Płock funkcjonował jako stolica kraju przez 59 lat. 
 

4. Kraków
Ponownie stał się stolicą Polski w latach 1138 - 1290. Stało się to za panowania Bolesława III Krzywoustego. Po nim władze objął Władysław II Wygnaniec, następnie Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Kazimierz III Sprawiedliwy, Władysław III Laskonogi, Leszek Biały, a w konsekwencji późniejszych lat Przemysław II. Po raz drugi Kraków zostaje stolicą Polski na 152 lata.
 

5. Poznań - 1290 - 1296.
Przez krótki okres czasu, bo tylko na 6 lat, Poznań staje się stolicą Polski. Wzniesiono tam wówczas zamek, który wystawił zakon książąt wielkopolskich. 
 

6. Kraków
Kraków znów doszedł do władzy na lata 1296 - 1795. Panował w Polsce wówczas Wacław II Czeski. Za jego panowania miasto poszerzono, rozbudowano zamek wawelski, powstał rynek krakowski. W 1305 zmarł obecny książę, a władzę przejął Wacław III Czeski. Rok później Władysław Łokietek zajął Wawel, ale krakowianie poddali mu się dopiero po śmierci (morderstwie) Wacława II Czeskiego. Nowy władca nadał miastu przywileje podatkowe i handlowe. Na Wawelu koronował się Władysław Łokietek, a po jego śmierci również jego syn Kazimierz Wielki. 

Kazimierz wprowadził w obieg monetę grosz krakowski. Po jego śmierci w 1370 roku, królem Polski został Ludwig Andegaweński. Po nim władzę w państwie polskim pełniła królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Władysław III Warneńczyk, Kazimierz IV Jagiellończyk, Jan Olbracht, Zygmunt I Stary, Bona Sforza,  Zygmunt II August, Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, August II Sas. Po raz trzeci i najdłuższy w historii państwa polskiego, Kraków zostaje stolicą Polski na 499 lat! 

Te czasy od panowania Władysława Łokietka w Polsce możemy oglądać w serialu historycznym 'Korona Królów'. 
 

7. Warszawa
Ostatnia i obecna stolica Polski od 1952 roku konstytucyjnie. Wcześnie była ona również stolicą Polski, ale na krótkie okresy czasu w latach:
- 1815 - 1831 - 16 lat
- 1918 - 1939 - 21 lat
- od 1945 roku do dziś, to jest już ponad 75 lat. 

komentarz 11 kwietnia 2020 przez użytkownika Gość
O tych trzech stolica to wiedziałem - jak wszyscy. Ale że Płock czy Poznan.? Spore zaskoczenie.
komentarz 3 maja 2022 przez użytkownika Gość
bardzo fajne
komentarz 2 listopada 2022 przez użytkownika Gość
O wszystkich szczerze mówiąc nie wiedziałem, tylko że Gniezno i Kraków.

W sumie Płock to mogło by tak zostać jest jest najbardziej z tych wszystkich w centrum polski
...