seohost
pytanie zadane 23 lipca 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 23 lipca 2017 przez użytkownika

"Rodzina" węgla jest bardzo duża, dlatego przedstawię to za pomocą drzewka, by wszystko wyglądało bardziej przejrzyście. Będą tam przedstawione podstawowe produkty węglowe, które są minerałami wyjściowymi do dalszej przeróbki i syntezy. 

Węgiel ulega wielu procesom. Należy do nich m.in. rozpuszczanie, z którego otrzymujemy wosk ziemny, gazyfikacja, której produktem jest benzyna syntetyczna i gaz, półkoksowanie, której produktami są sztuczne paliwo ciekłe, gaz, paliwo, paliwa stałe i półkoksowane oraz uwodarnianie w wyniku czego otrzymujemy benzynę syntetyczną. Prócz tego węgiel ulega jeszcze koksowaniu:

- koksu, gdzie otrzymujemy paliwo dla wielkich pieców i paliwo gazogeneratorowe

- gazu, gdzie otrzymujemy paliwo i surowce do przeróbki chemicznej

- benzolu surowego, gdzie otrzymujemy leki, barwniki, materiały wybuchowe, substancje zapachowe, rozpuszczalniki i paliwo motorowe

- amoniaku, gdzie otrzymujemy nawozy i roztwory amoniaku

- smoły, gdzie otrzymujemy:
  * oleje lekkie (benzen)
  * oleje średnie (paliwo, naftalen, olej absorpcyjny, naftalen, sadzę, substancje konserwujące i barwniki)
  * oleje ciężkie (substancje dezynfekcyjne, masy plastyczne, barwniki, pak, olej impregnacyjny i smary)
  * smołę do przeróbki (smoła preparowana, materiały dachowe, bitumy asfaltowe)

...