lh
pytanie zadane 23 lipca 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 23 lipca 2017 przez użytkownika

Większość diamentów występująca naturalnie w przyrodzie jest mała, ale oczywiście zdarzają się większe okazy. Okazy jubilerskie stanowią niewielki procent. W poniższej tabeli podam dziesięć największych diamentów występujący w przyrodzie oraz podam ich masę i rok znalezienia. 

Nazwa diamentu Masa w karatach Rok znalezienia i miejsce
Cullinan 3106,0 1905 - Kopalnia Premier Mine/RPA
Excelsior 995,2 1893 - Kopalnia Jagersfontein/RPA
Jonker 726,0 1934 - Kopalnia Jagersfontein/RPA
Reitz 650,8 1895 - Kopalnia Jagersfontein/RPA
Victoria 457,0 Nieznane pochodzenie. Pojawił się w Anglii na rynku w 1884 r.
Regent 410,0 1700 - Indie
Koh-i-Noor 181,1 Nieznana data - Indie
Floretańczyk 137,2 1476 - Indie
Nassak 90,0 Nieznana data - Indie

...