pytanie zadane 22 lipca 2017 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 23 lipca 2017 przez użytkownika

Obecnie z idiofonów używa się jeszcze harmonie dwurzędowe i trzyrzędowe. Są to idiofony dęte, gdzie źródłem dźwięku są metalowe języczki przelotowe. Do innych idiofonów należą:

- Harmonia dwurzędowa, prosta harmonia, ręczna w niewielkiej skali melodycznej i klawiaturze basowej.

- Harmonia trzyrzędowa, jest to harmonia pedałowa, wzorowana na instrumentach guzikowych typu Waltera. Wydobywane dźwięki dają pełną skalę chromatyczną 12 basów i wszystkie trójdźwięki durowe. 

- Grzechotka drewniana, są to pojemniki stworzone z deszczułek, które osadzone są wokół trzonka. Wewnątrz nich znajdują się drobne kamyczki.

- Kołatka, która zazwyczaj była czteromłotkowa. Instrumentem obracano tak, aby młotki uderzały o deszczułki. 

- Terkotka, zwana też tarpatką. Dźwięki wydawane przez nie są podobne do trzasków, ponieważ ślizgają się po zębatym kółku lub wałku sprężystej listewki.

- Grzechotka z pęcherza, było to pęcherz wieprzowy, który nadmuchiwano i wypełniano ziarnami grochu. Podczas ruchu wydawał dźwięk podobny do uderzeń bębenka. 

- Dzwonki pasterskie, inaczej zwane kłapace. Wykonano je z kawałka blachy żelaznej, zagiętego długiego gwoździa lub kawałka ołowiu, który umocowany był na skórzanym pasku lub wąskim rzemieniu. Wieszało się je na szyi bydła.

...