pytanie zadane 21 lipca 2017 w Gry przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 lipca 2017 przez użytkownika

Notacja w szachach to zapisywanie ich szachowych posunięć. Obecnie posunięcia te zapisuje się za pomocą systemu algebraicznego. 

Notacja algebraiczna działa na podobnej zasadzie jak siatka współrzędnych na mapie. Oparta jest o układ siatki, która składa się z ośmiu  liter i ośmiu cyfr. Łączymy literę z cyfra i już możemy zlokalizować dany pionek. 

Kolumny biegną w górę i oznacza się je literami od A do H.

Rzędy biegną w poprzek i nazywa się je liniami i oznacza od 1 do 8. 

Tak więc pola noszą nazwy kolejno: a1, a2, a3,....... h8. 

...