seohost
pytanie zadane 19 lipca 2017 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 19 lipca 2017 przez użytkownika

E-paliwa to ekologiczne-paliwa i różnią się od tradycyjnych głównie sposobem ich wydobywania. Wydobywa się je metodą syntetyczną z pomocą wody i dwutlenku węgla oraz ekologicznej energii elektrycznej i słonecznej. 

Ekologiczne paliwa syntetyczne to paliwa neutralne, czyli oznacza to, że dwutlenek węgla jest zarazem potrzebny do produkowanie e-paliw jak i jest jego skutkiem ubocznym przy produkcji. Taki, trafiający do środowiska, dwutlenek węgla jest jednak znacznie czystszy od tego tradycyjnego. 

E-benzyna powstaje z izooktanu w stanie płynnym, który uzyskuje się z izobutylenu i wodoru. Posiada ona wysoką liczbę oktanową bliską 100, gdzie tradycyjna benzyna ma jej 91-98.

E-diesel, czyli blue crude, do którego wytworzenia używa się wody, dwutlenku węgla i prądu. Szereg przygotowań tworzy ciecz o nazwie blue crude, który ma wysoką liczbę cetanową i nie zawiera szkodliwych związków siarki.

...