seohost
pytanie zadane 18 lipca 2017 w Książki przez użytkownika anonimowy
Po co umieszcza się ją na końcu książki?

1 odpowiedź

odpowiedź 19 lipca 2017 przez użytkownika

Bibliografia jest wykazem, spisem dzieł pisanych, ale również jest to nauka zajmująca się teoretycznym i praktycznym opisywaniem dokumentów.

Jeśli chodzi o bibliografię jako wykaz dzieł pisanych to wykaz ten tworzy się wg ustalonych zasad opisów bibliograficznych. Opisy bibliograficzne pozwalają na określenie danego dokumentu, gdzie podstawowe dane bierze się ze strony tytułowej.

Do podstawowych elementów opisu bibliograficznego zalicza się:

- tytuł,
- wydanie,
- adres wydawniczy,
- opis wydawniczy,
- seria,
- uwagi,
ISBN

Bibliografię można podzielić na zasobową i załącznikową. 

Bibliografia Zasobowa
Jest to bibliografia biblioteczna, która ma postać katalogów i znajduje się w każdej bibliotece, archiwum czy składnicy książkowej. 

bibliografia w książce

Bibliografia Załącznikowa
Jest to bibliografia przypublikacyjna, czyli zawierająca element utworów piśmienniczych o charakterze informacyjnym, co umożliwia weryfikację zawartych w nich treści. Będą się tu zaliczać więc książki naukowe, popularnonaukowe, zawodowe itp. 

Jeśli chodzi o bibliografię jako naukę to jest to praktyczne i teoretyczne opisywanie dokumentów pisanych, zestawianie ich w spisy, a także sporządzanie spisów bibliograficznych. 

...