pytanie zadane 18 lipca 2017 w Książki przez użytkownika anonimowy
Po co umieszcza się ją na końcu książki?

1 odpowiedź

odpowiedź 19 lipca 2017 przez użytkownika

Bibliografia jest wykazem, spisem dzieł pisanych. Wykaz ten tworzy się wg ustalonych zasad opisów bibliograficznych. Opisy bibliograficzne pozwalają na określenie danego dokumentu, gdzie podstawowe dane bierze się ze strony tytułowej. Bibliografia to też nauka zajmująca się teoretycznym i praktycznym opisywaniem dokumentów. 

Do podstawowych elementów opisy bibliograficznego zalicza się tytuł, wydanie, adres wydawniczy, opis wydawniczy, seria, uwagi oraz ISBN. 

Bibliografię można podzielić na zasobową i załącznikową. 

Bibliografia Zasobowa

Jest to bibliografia biblioteczna, która ma postać katalogów i znajduje się w każdej bibliotece, archiwum czy składnicy. 

Bibliografia Załącznikowa

Jest to bibliografia przypublikacyjna, czyli zawierająca element utworów piśmienniczych o charakterze informacyjnym, co umożliwia weryfikację zawartych w nich treści. Będą się tu zaliczać więc książki naukowe, popularnonaukowe, zawodowe itp. 

...