Kto może być drużynowym w ZHP?

pytanie zadane 14 lipca w Sport przez użytkownika Zuch

1 odpowiedź

odpowiedź 16 lipca przez użytkownika fasolka

W ZHP, czyli Związku Harcerstwa Polskiego, drużynowym może zostać każdy, kto jest obywatelem polskim i ukończył 16 rok życia oraz złożył zobowiązanie przestrzegania zasad, którymi kieruje się organizacja. 

Niepełnoletni drużynowy, musi jednak posiadać opiekuna, który będzie odpowiadał za bezpieczeństwo całej drużyny. Poza tym drużynowy musi posiadać przygotowanie do pracy, czyli patent drużynowego zuchów (otrzymuje się go otrzymaniu kursu drużynowych organizowanych przy komendach hufców ZHP). Drużynowy musi być osobą systematyczną i prowadzić regularne zbiórki np. raz w tygodniu po 4-5 godzin. 

Do obowiązków drużynowego zalicza się również stałe podwyższanie kwalifikacji, czytanie, interesowanie się politycznymi i społecznymi problemami. Musi on też podejmować wysiłki w kształtowaniu swojej woli, charakteru i psychicznego hartu oraz rozwagi i rozsądku. 

...