Jaka jest konstrukcja Związku Harcerstwa Polskiego?

pytanie zadane 14 lipca w Sport przez użytkownika Zuch

1 odpowiedź

odpowiedź 16 lipca przez użytkownika fasolka

Związek Harcerstwa Polskiego powstał w 1918 roku. Było to połączenie wcześniej działających na terenie Polski organizacji harcerskich i skautowych. ZHP tworzy samodzielne i dobrowolne stowarzyszenie wychowawcze i patriotyczne, które jest otwarte dla wszystkich bez względu na rasę, pochodzenie czy wyznanie.

Struktura ZHP wygląda następująco. Związek Harcerstwa Polskiego dzieli się na:

I. Centralną Komisję Rewizyjną

II. Radę Naczelną, która z kolei składa się z:

1. Prezydium Rady Naczelnej:

    - Konferencja Chorągwiana: Chorągwiana Komisja Rewizyjna i Rada Chorągwi

    - Konferencja Hufca: Komisja Rewizyjna Hufca i Rada Hufca

2. Głównej kwatery:

    - Komenda Chorągwi

    - Komenda Hufca

    - krąg Instruktorski

    - Młodzieżowy Krąg Instruktorski

    - Szczepowy komendant ośrodka: Drużynowy Harcerski (Rada Drużyny) i Drużynowy Zuchów

...