Czym są gwiazdki i stopnie w harcerstwie?

pytanie zadane 14 lipca w Sport przez użytkownika Zuch
Jak się je zdobywa?

1 odpowiedź

odpowiedź 14 lipca przez użytkownika fasolka

Zdobywanie, a raczej odznaczanie zuchów/harcerzy gwiazdkami czy nadawanie im odpowiednich stopni, wskazuje na to co trzeba zrobić, by je zdobyć. Ponad to zachęcają one do aktywności, inicjatywy w kierunku ustalonych organizacji. 

Cechą gwiazdek i stopni w harcerstwie jest stopniowanie zadań od najprostszych do skomplikowanych i poszerzanie kręgu społecznego, w którym ma działać dany człowiek danej organizacji. Są to zadania służące jednostce, ale również takie służące drużynie zuchów, zastępowi harcerskiemu, drużynie czy związku drużyn. 

Gwiazdki to siła do aktywności indywidualnej, ale też społecznej, uaktywniają one poznawanie wiedzy i jej poszerzanie w danym zakresie, sprzyjają indywidualnemu rozwojowi, zachęcają do pełnienia różnych społecznych ról. W wyniku tak zdobytych doświadczeń rosną społeczne potrzeby, zainteresowania, motywacja do działania

Gwiazdki zdobywa się w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim czasie. Na początku zuch składa Obietnicę Harcerską, otrzymuje znaczek, legitymację i książeczkę gwiazdkową. Na zapełnienie książeczki zuch ma od 9 do 12 miesięcy. 

...