seohost
pytanie zadane 14 lipca 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 lipca 2017 przez użytkownika

W każdej firmie czy zakładzie pracy powinny być możliwe różne metody kształcenia zawodowego, z którego pracownicy powinni korzystać. Szkolenia powinny być dostosowane do branży i do pracowników w szczególności. Formy kształcenia dzieli się zasadniczo na:

I - Formy szkolne

    1. ZSZ przyzakładowe dla młodocianych
    2. ZSZ dla dorosłych
    3. Technika zawodowe wieczorowe i zmianowe
    4. Technika zawodowe zaoczne
    5. Wyższe uczelnie
    6. Zaoczne wydziały wyższych uczelni

III - Formy nieszkolne

    1. Szkolenie indywidualne - szkolenie brygadowe - szkolenie w wyodrębnionych zespołach

    2. Wstępny staż pracy - praktyki produkcyjne uczniów i studentów - zajęcia praktyczne uczniów szkół zawodowych

    3. Kursy wyuczające zawodu - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe - kursy przygotowujące do egzaminów - kursy postępu technicznego - kursy przodujących metod pracy - kursy bhp - kursy przygotowujące do eksternistycznego egzaminu dojrzałości

...