seohost
pytanie zadane 14 lipca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 lipca 2017 przez użytkownika

Stres, nadmiar obowiązków, mało czasu... to tylko niektóre składniki wpływające na nasze zmęczenie. Ogólnie można rozróżnić trzy rodzaje zmęczenia. Opiszę je poniżej.

I - Zmęczenie ostre (odwracalny stan wyczerpania)

Ten rodzaj zmęczenia występuje w następstwie maksymalnych obciążeń fizycznych i psychicznych. Natomiast stosunkowo krótki odpoczynek sprawia, że zmiany te ustępują i po nim możemy podjąć dalej naszą normalną pracę.

II - Zmęczenie podostre

Występuje w następstwie krótkotrwałych silnych obciążeń lub nieco dłuższych, ale umiarkowanych. Ustępuje po ukończeniu pracy i po nocnym odpoczynku.

III - Zmęczenie przewlekłe

Jest to następstwo źle zorganizowaną pracą, która przewyższa fizyczne i psychiczne możliwości człowieka i nie zostawia czasu na wypoczynek. Może ono również występować jako następstwo stałej pracy, która jest odbywana w niekorzystnych warunkach. Szybki powrót do normy nie jest wówczas możliwy, ponieważ takie zmęczenie to już stan chorobowy. Czasem może przemienić się to w znużenie. 

Zarówno zmęczenie jak i znużenie powodują obniżenie wydajności pracy. W związku z tym bardzo ważne są przerwy w pracy i dłuższe okresy wypoczynkowe. Najważniejsze jednak jest nie dopuszczanie do przemęcznia i znużenia. 

...