pytanie zadane 14 lipca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 lipca 2017 przez użytkownika

Myślenie to nic innego jak poznawanie rzeczywistości i ustalanie wzajemnych związków między zjawiskami. Dzięki niemu możemy poznać to czego nie możemy zaobserwować bezpośrednio poprzez spostrzeganie. Prócz tego myślenie to możliwość przewidywania wypadków i wyników badań własnych. Oczywiście nasze myślenie rozwija się wraz z wiekiem i naszym rozwojem. W związku z tym można wyróżnić rodzaje myślenia. Są to:

1. Myślenie obrazowo-ruchowe - odtwarzają się tu czynności i działania, niż słowa. Obrazy wiążą się z czynnościami praktycznymi.

2. Myślenie konkurencyjne - jest to stosowanie spostrzeżeń i wyobrażeń zgodnych z zadaniami, które mają na celu wprowadzanie zmian w rzeczywistość, w konkretną sytuację. Ten rodzaj myślenia odgrywa wielką rolę w działalności produkcyjnej, czyli np. wyobrażaniu sobie znaczenia symboli czy znaków.

3. Myślenie abstrakcyjno-logiczne - jest to najwyższy etap myślenia. Myślenie te nazywa się również myśleniem pojęciowo-logicznym i operuje ono pojęciami takimi jak m.in.: piękno, dobro, sprawiedliwość czy ład. 

...