dhosting
pytanie zadane 7 lipca 2017 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 lipca 2017 przez użytkownika

Z pomieszczeń, nazwijmy to socjalnych w bloku, mogą korzystać wszyscy mieszkańcy danego bloku. Są to pomieszczenia wspólne i zaliczają się do nich pralnia, suszarnia, wózkownia, rowerownia itp. Piwnice natomiast są pomieszczeniami należącymi do danego lokalu, mieszkania. 

W niektórych blokach mieszkalnych są takie przepisy, że z pomieszczeń socjalnych mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby na stałe zameldowane w bloku, więc osoby, które wynajmują w nim mieszkanie nie mają prawa z nich korzystać. 

Każdy lokator, wraz z odebraniem kluczy do swojego mieszkania, otrzymuje również klucze do pomieszczeń socjalnych, takich ja wózkownia czy rowerownia. Natomiast jeśli chodzi o inne pomieszczenia jak np. pralnia czy suszarnia, to klucze do nich posiada zazwyczaj administrator budynku. Jeśli następuje taka potrzeba, to wydaje on klucze danemu lokatorowi na dzień-dwa, a następnie lokator musi je zwrócić. Administrator, dozorca czy też gospodarz bloku może prowadzić rejestr ewidencji lokatorów, którzy korzystają z tego typu pomieszczeń. Jeżeli chodzi o koszty korzystania z tych socjalnych pomieszczeń, to opłaty te są wliczone w comiesięczny czynsz.

...