pytanie zadane 5 lipca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 5 lipca 2017 przez użytkownika

Ketony to pochodne alkanów w cząsteczkach, których dwa atomy wodoru znajdujące się przy atomie węgla drugorzędowego zostały zastąpione atomem tlenu. Ketony należą do grupy kwaśnych związków organicznych.

Wzór to: CnH2n+2CO

Wzór ogólny ketonów:

wzór ogólny ketonów

W związkach ketonowych występuje grupa karboksylowa CO, która jest połączona z dwoma grupami: R1 i R2. nazwy ketonów wprowadza się od nazw alkanów o tej samej ilości atomów węgla w cząsteczce i dodaje się końcówkę -on. I tak mamy:

- propanon - C3H6O

- butanon - C4H8O

- pentanon - C5H10O

W życiu codziennym ketony mają zastosowanie, jako dodatki do rozpuszczalników i zmywaczy paznokci czy farb. Przykładem takiego produktu ketonowego jest aceton, czyli popularny rozpuszczalnik lub kwas acetooctowy.

Natomiast w organizmie człowieka mogą powstawać w przypadku głodzenia lub w schorzeniach typu cukrzyca, gdy węglowodany nie mogą być normalnie zużytkowane.

...